Duyurular

Personel Alımı İlanı

19.07.2012 05:43:22 PM

GENEL BİLGİLER:

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda hukuk müşaviri, avukat ve sekreter kadrosunda çalışanlardan aşağıda belirtilen niteliklerde ön görüşme sonucu 1 adet hukuk müşaviri, 2 adet avukat ve 4 adet sekreter alınacaktır.


SINIFI

UNVANI

KADRO DERECESİ

ADEDİ

Genel İdare Hizmetleri

Hukuk Müşaviri

5

1

Avukatlık Hizmetleri

Avukat

6

2

Genel İdare Hizmetleri

Sekreter

5

2

Genel İdare Hizmetleri

Sekreter

7

2


B. BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen hukuk müşaviri, avukat ve sekreter kadrosunda çalışıyor olmak,
3) Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak,

C. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

1- Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrosu için;
a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
b) Avukatlık Ruhsatına sahip olmak.
2- Sekreter kadrosu için;
a) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

D. BAŞVURU ŞEKLİ :

- Adaylar 18-29.06.2012 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Başkanlığımız Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grup Başkanlığına aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya Posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Başkanlığın Genel Evrakına en geç 29 Haziran 2012 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Ön görüşmeye katılmaya hak kazanan adaylar Başkanlığımız (www.afad.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- İstenilen Belgeler;

  • T.C. Kimlik Numarası beyanı
  • Ataması uygun görülmesi halinde kurumundan muvafakat verileceğine dair resmi yazı,
  • Diploma ya da çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • Yazılı özgeçmiş,
  • Onaylı hizmet cetveli,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

E. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR:

- İlanda yer alan şartları taşıyan adayların çalıştığı alandaki mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkileri göz önüne alınarak Başkanlığımızca oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirme yapılacaktır. Başkanlık, adayların görev yaptıkları kamu ve kuruluşlardaki disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
- Atanmaya hak kazanan adaylar Başkanlığımız (www.afad.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-Atanmaya hak kazanan adayların atanmalarına esas olacak belgelerin tamamlanmasından sonra atama iş ve işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
-------------------------------------------
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:274 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 312 287 26 80


Okunma Sayısı: 24414   |   Güncelleme Tarihi: 19.07.2012
Bu İçeriği Paylaş   |   Sayfayı Yazdır
Diğer Duyurular

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 
Toplam sayfa sayısı: 6   Görüntülenen: 1
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 159 Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 258 23 23 | Faks: +90 312 220 26 12
www.afad.gov.tr | basin.halklailiskiler@afad.gov.tr
Internet Explorer 8.0 ve üzeri web tarayıcıları ile asgari 1024 x 768 çözünürlük ve gerçek renk ekran özellikleri ile ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi web sitesidir. 2012 - 2013 ®