Hakkında

 
 
  • TEKNOLOJİK (İNSAN KAYNAKLI) AFET NEDİR?
İnsan faaliyetleri ya da doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda oluşan ulaşım, endüstriyel, maden, nükleer kazalar, kritik yapı çökmeleri, siber tehlikeler, büyük yangınlar, terörizm (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler) ile çevresel tehlikeler gibi can kaybına, hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara neden olan afet ya da acil durumlara denir.
 
 
  • TEKNOLOJİK AFET TÜRLERİ
• Büyük Endüstriyel Kazalar
• Maden ve Maden Atık Kazaları
• Radyolojik ve Nükleer Kazalar
• Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları
• Deniz Kirliliğine Neden Olan Kazalar
• Biyolojik Olaylar
• Çevresel Tehlikeler (Çölleşme, Kuraklık, Asit Yağmurları, vb)
• İklim Değişikliği
• Kritik Altyapılar ve Siber Güvenlik
 
 
 
 
 
 
  • TEKNOLOJİK AFETLER RİSK AZALTMA ÇALIŞMA GRUBU GÖREVLERİ
• Ulusal ve yerel düzeyde teknolojik (insan kaynaklı) afetler zarar azaltma planlarını yapmak/yaptırmak ve bunun için usul, esas ve standartları belirlemek,
 
• Ulusal ve yerel düzeyde Seveso direktifine (Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen "Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Konsey Direktifi") uyumlu işletme sayısının artmasına yönelik olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunmak,
 
• Teknolojik (insan kaynaklı) afetler ve acil durumlar zarar azaltma amacıyla uygulayıcı yerel-merkezi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve STÖ'ler ile işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunarak, AR-GE çalışmalarını ve projelerini takip etmek, desteklemek,
 
• Teknolojik (insan kaynaklı) afetler için erken uyarı sistemlerinin kurulması çalışma ve projelerine katılmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, ortak çalışma gruplarında yer almak,
 
• Teknolojik (insan kaynaklı) afetler konusunda uluslararası risk azaltma faaliyetlerine yönelik program ve stratejileri takip etmek, kurum adına katılım ve katkı sağlamak.
 
Çalışma Grubunun Görevleri İle İlgili Sunum İçin Tıklayınız.
 
 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Kurullar
Birimler
İl Müdürlükleri
Medyada Afad
Kurumsal Kimlik
AFAD Güncel
Haberler
Duyurular
Basın Odası
İhaleler
Protokoller
Afet Raporu
Suriye
Somali
Kampanyalar
Projeler
UDAP Tanıtım
İlk 72 Saat
Okul İçin
Aile İçin
İşyeri İçin
Gönüllü Gençler
Bilgi Edinme
Mevzuat
Başvuru
Bimer
Strateji
UDSEP Tanıtım
Mevzuat
Kanunlar
Yönetmelik
Yönergeler
Tebliğ
e-Kütüphane
Elektronik Yayınlar
Broşürler
Kitaplar
Afişler
e-Servisler
Deprem Servisi
DDA Katalog
Ulusal Afet Arşivi
İletişim
Adres / Kroki
İletişim Formu
Site Haritası
Kurumsal Eposta
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 159 Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 258 23 23 | Faks: +90 312 220 26 12
www.afad.gov.tr | basin.halklailiskiler@afad.gov.tr
Internet Explorer 8.0 ve üzeri web tarayıcıları ile asgari 1024 x 768 çözünürlük ve gerçek renk ekran özellikleri ile ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi web sitesidir. 2012 - 2013 ®