Afetlere Karşı Alınacak Önlemler


• Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır. • Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak) • İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. • Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. • Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda ...


Sel
• Her tip meteorolojik afet için, günümüzde yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde oldukça etkili bir biçimde kullanılan radar sistemleri ve uydu verileri ile çalışan erken uyarı birimleri teşkil edilmelidir. • Bu uyarı birimi ile koordineli olarak çalışacak il ve ilçelerde kurtarma birimleri oluşturulmalıdır. • Bölgesel radyolar herhangi bir tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacakları yöntemler konusunda uyarıda bulunmalıdırlar. • Yerel yönetimle...


•Çığın büyüklüğüne, hızına, patika genişliğine, etraftaki araçlara veya doğal cisimlere bağlı olarak bulunulan alandan ayrılmaya karar verilmelidir. •Çığın daha yavaş ve akış yüksekliği düşük olan patika kenarlarına doğru gidilmeye çalışılmalıdır. •Diğer insanlar uyarılmalıdır. (ses, ıslık, düdük, korna, vb.) •Çığa yakalanmanız kesin ise, batonlar ve kayaklar çıkarılmalı ve herhangi bir cisme tutunmaya çalışılmalıdır. •Kırılmış ağaç ve kaya parçalarından korunmaya çalışıl...


•Eski heyelan bölgeleri •Doğal yamaçların üst ve topuk kesimleri •Eski dolguların üst ve topuk kesimleri •Çok dik ve derin yamaçların üst ve topuk kesimleri •Atık sistemlerinin kullanıldığı ve yerleşimin geliştiği tepelik alanlar...


◦ Yapısal bakımdan yangından korunma: ◦ Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır, ◦ Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır, ◦ Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır, ◦ Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır, ◦ Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır, ◦ Her an çıkabilecek yangınlar için yangı sönd...

Kurumsal
Hakkımızda
Kurullar
Birimler
İl Müdürlükleri
Medyada Afad
Kurumsal Kimlik
AFAD Güncel
Haberler
Duyurular
Basın Odası
İhaleler
Protokoller
Afet Raporu
Suriye
Somali
Kampanyalar
Projeler
UDAP Tanıtım
İlk 72 Saat
Okul İçin
Aile İçin
İşyeri İçin
Gönüllü Gençler
Bilgi Edinme
Mevzuat
Başvuru
Bimer
Strateji
UDSEP Tanıtım
Mevzuat
Kanunlar
Yönetmelik
Yönergeler
Tebliğ
e-Kütüphane
Elektronik Yayınlar
Broşürler
Kitaplar
Afişler
e-Servisler
Deprem Servisi
DDA Katalog
Ulusal Afet Arşivi
İletişim
Adres / Kroki
İletişim Formu
Site Haritası
Kurumsal Eposta
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 159 Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 258 23 23 | Faks: +90 312 220 26 12
www.afad.gov.tr | basin.halklailiskiler@afad.gov.tr
Internet Explorer 8.0 ve üzeri web tarayıcıları ile asgari 1024 x 768 çözünürlük ve gerçek renk ekran özellikleri ile ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi web sitesidir. 2012 - 2013 ®