Skip to content Skip to navigation
Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority
Search

Syria Campaign

Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası

Ülkemizde bulunan Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası düzenlenmiştir.
27 Aralık 2012 tarih ve 28510 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2012/24 sayılı "Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelgesi "

GENELGE

2012/24

Suriye’deki olaylar sebebiyle yurtlarını terk ederek komşu ülkelere sığınmaya çalışan yüzbinlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Bir insanlık borcu olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan dost ve kardeş Suriye halkına insani yardım için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan Suriyeli sığınmacılara yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.
Bu amaçla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

Başlatılan bu yardım kampanyasında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.
4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


SURİYELİ SIĞINMACILARA YARDIM KAMPANYASI BANKA HESAP NUMARALARI

T.C.ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

TL-Hesap No (IBAN) : TR920001000820555555555037
ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR650001000820555555555038
EURO Hesap No (IBAN) : TR380001000820555555555039
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

T.VAKIFLAR BANKASI A.O. FİNANSMARKET ŞUBESİ

TL-Hesap No (IBAN) : TR790001500158007299814612
ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR480001500158048013341736
EURO Hesap No (IBAN) : TR260001500158048013341744
Banka Swift Kod No : TVBATR2AXXX

T.HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL-Hesap No (IBAN) : TR890001200940800005000016
ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR690001200940800058000109
EURO Hesap No (IBAN) : TR420001200940800058000110
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A