İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Başkanlığımız ve BM OCHA Tarafından İnsani Yardım İşbirliği Çalıştayı Düzenlendi 09 Nisan 2012

Türk sivil toplum kuruluşları uluslararası insani yardım müdahalesi ve afet yönetimi konusunda eğitim aldı.
Başkanlığımız ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (BM OCHA) işbirliği ile 9-11 NİSAN 2012 tarihleri arasında düzenlenen İnsani Yardım İşbirliği Çalıştayı tamamlandı.
Çalıştay, Türkiye dışındaki uluslararası insani yardım operasyonlarında da yer alan 30’a yakın sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi.
Çalıştay; Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, Kızılay Genel Müdürü Ömer TAŞLI, BM OCHA Cenevre Direktörü Rashid KHALIKOV, BM Mukim Koordinatörü Shahid NAJAM adına BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Zahidul HUQUE’ın konuşmaları ile başladı.
Programda;
o Acil Çağrı (Flash Appeal) ve Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF) gibi insani yardım finansman araçları ve bunlardan nasıl faydalanılacağı,
o Uluslararası insani müdahale alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının standart ve kriterlerinin tanıtılması,
o Uluslararası insani yardım koordinasyon mekanizmalarının anlatılması,
o BM sisteminin ve BM STK işbirliği süreçlerinin tanıtılması,
o Uluslararası insani yardım müdahalesinin temelini oluşturan temel kavramların, araçların ve mekanizmaların gözden geçirilmesi,
o Kurumlar arası koordinasyon, ihtiyaç değerlendirme, acil durum planlaması, yaşanmış zorluklar, insani yardım ilkeleri, bilgi yönetimi ve raporlama,
o Van depremi gibi yakın zamanda yaşanan insani yardım operasyonlarına ilişkin tecrübelerin paylaşımı
gibi konular ele alındı.
Başkanımız Dr. Fuat OKTAY Çalıştay’da yaptığı konuşmasında; “Deprem gibi afetlerin önlenmesi mümkün olmadığı için, etkilerini minimize etmeye çalışmalı ve kaosa fırsat vermemeliyiz.” diyerek şunları söyledi:
“İnsani yardımların, sadece yerel kaynaklarla değil, uluslararası desteklerle yapılması gerekir. Afet durumlarında etkin mücadele noktasında uluslararası boyutta kaynak sağlanması önemlidir. Bu noktada Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM), İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumların kaynaklarının kullanılması düşünülmelidir. Türkiye'deki kurum ve kuruluşların, özellikle sivil toplum kuruluşlarının sadece hizmet noktasında değil, kaynak kullanımı noktasında da Türkiye sınırlarının ötesine geçmesi lazım. Biz AFAD olarak; Dünya çapında ve standartlarında hizmet vermekteyiz ve BM'nin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda uluslararası kurum var.”
BM OCHA Cenevre Direktörü Rashid KHALIKOV da değerlendirmesinde; “Çalıştay’a katılım sağlayan STKlar, uluslararası insani yardım müdahale mekanizmasının aktif birer üyesi olabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandılar. Türk STKlarını bölgedeki ve ötesindeki uluslararası acil müdahalelerde önemli roller alırken görmek için sabırsızlanıyoruz.” diyerek; Türkiye’nin, bir acil durum müdahalecisi ve uluslararası insani yardım aktörü olarak, büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini, bunun da onları BM ile işbirliği ve uluslararası insani yardım sistemi yönünden memnun ettiğini belirtti. Libya, Afganistan, Pakistan, Haiti, Somali, Afrika Boynuzu ve dünyadaki herhangi bir yerde Türk kurumlarının anahtar görevler üstlendiğini gördüklerini belirterek, Türk sivil toplum kuruluşlarının çok taraflı insani yardım sistemlerine daha fazla dahil olması için fazlasıyla destekleyeceklerini söyledi.
Toplantı çerçevesinde; Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökay BOSTAN, İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU ile bir araya gelerek görüşmede bulundu.
İlgili Haberler