İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

13 Ekim Dünya Afet Risk Azaltma Günü 13 Ekim 2015

13 EKİM DÜNYA AFET RİSK AZALTMA GÜNÜ

“Yaşam İçin Bilgi”

Tüm dünyada afetlere yönelik planlama, risk azaltma ve hazırlık kültürünü yaymayı amaçlayan Dünya Afet Risk Azaltma Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararı ile ilk kez 1989 yılında yapılmıştır. Her yıl 13 Ekim’de kutlanan Dünya Afet Risk Azaltma Günü, afetlere daha dayanıklı bir toplum ve ülke için, tüm vatandaşların ve kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmasını teşvik etmektedir.

Misyonunu “afetlere dirençli toplum” olarak belirleyen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu bilinçle, 2013 yılında zihniyet dönüşümünü esas alan; farkındalık, bilinçlendirme ve gönüllüler oluşturmayı amaçlayan Afete Hazır Türkiye eğitim seferberliğini başlatmıştır. Afete Hazır Aile, Afete Hazır İş Yeri ve Afete Hazır Okul kampanyalarından oluşan Afete Hazır Türkiye projesi ile bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşa afet bilinci eğitimleri verilmiştir.

Afetlere bir bütün olarak; bakanlıklar, merkezdeki ve yereldeki tüm kurum-kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde, AFAD koordinasyonunda müdahale edebilmek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) geliştirilmiş; afetlerin “Sıfırıncı Dakika”sında hızla harekete geçilecek bir sistem oluşturulmuştur. Afetlerle mücadelede kullanılacak ülke genelindeki tüm kaynaklar tek bir veri tabanında toplanmaktadır. Ayrıca, afet öncesi risk ve zararları azaltacak, Türkiye Afet Risk Yönetimi Sistemi (TAF-RİSK) projesi devreye girmiştir. Proje kapsamında, Risk Modelleme ve Sensör Teknolojileri çalışmaları ile ülkemizde afet riskleri önceden belirlenebilecek strateji ve politikaların konumlandırılması yapılabilecektir.

Afete hazırlığın bilim ve araştırma boyutunun öneminin bilincinde olarak tüm illerde bütünleşik ve çoklu afet tehlike haritalarının üretilmesi hedeflenmektedir. 2014 itibariyle “heyelan – kaya düşmesi – çığ” gibi doğal afetler için, pilot çalışma niteliğinde, afet tehlike haritalarının hazırlanması esaslarının açıklandığı kılavuzlar tamamlanmıştır. Kılavuzların ülke genelinde yaygınlaştırılması ile 2015-2016 yıllarında tüm ülkenin afetsellik yapısının ortaya çıkarılacağı bütünleşik bir afet tehlike haritası üretilecektir.

AFAD 2013-2017 Stratejik Planı kapsamında afetlere ilişkin risk yönetimi bakış açısının ülke politikalarına yansıtılması ve aynı bakış açısının afetlere ilişkin faaliyet gösteren tüm paydaş kurum ve kuruluşların uygulamalarında yer bulması için AFAD koordinasyonunda, afetlere ve afet risklerinin yönetimine ilişkin ülke genelinde en üst düzey strateji ve belge niteliğinde, Türkiye Afet Yönetimi Çerçeve Belgesi hazırlanmıştır.

2015 yılında bir yandan Türkiye Afet Strateji Belgesi'ni tamamlarken, diğer yandan dünyanın afet strateji belgesinin ortaya çıkarıldığı Japonya-Sendai konferansında, Avrupa ülkeleri arasında en çok katılımcıyla temsil edilen Türkiye, 40’ın üzerinde sunum ile konferansa önemli bir katkı sağlamıştır. Ülkemiz, özellikle “Okul Güvenliği” alanındaki öncü konumuyla konferansa damga vurmuştur. 2015-2030 dünya afet stratejisinin belirlendiği Sendai Afet ve Risk Azaltma Çerçeve Belgesi’nde afetlerle mücadelede, yerel halkların binlerce yıldır uyguladığı geleneksel yöntemlere özel bir önem atfedilmiş; 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’nün bu yılki özel teması da yerel ve geleneksel yöntemlere vurgu yapan “Yaşam İçin Bilgi” olmuştur.

AFAD olarak bu doğrultuda, afetlerle mücadelede oluşan binlerce yıllık mirası gelecek nesillere taşımanın ve modern bilimsel yöntemlerle buluşturmanın, toplum olarak sorumluluğumuz olduğu inancındayız. Bu mirası birlikte geleceğe taşımak için vatandaşlarımızı da afetlerle mücadelede risklerin dağıtılmasına dönük kendi evleri, işyerleri, okul ve çevrelerinde etkin rol almaya davet ediyoruz.

S.Hb.13.10.2015/01

İlgili Haberler