İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

İstanbul, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu’na Ev Sahipliği Yapıyor 25 Mart 2017

Türkiye’nin dönem başkanı olduğu, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (EFDRR) toplantısı; akademisyenler, özel sektör, STK’lar ve ilgili diğer kuruluşların da katılımı ile 26-28 Mart 2017 tarihlerinde, ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu'nun (EFDRR) Dönem Başkanlığını, AFAD’ın girişimiyle Ekim 2016’da düzenlenen 7. Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu Toplantısı’nda 2 yıllığına Finlandiya'dan devralmıştı.

Her yıl tüm üyelerin katılımıyla düzenlenen EFDRR toplantısı, Türkiye’nin dönem başkanlığında ilk kez Açık Forum (Open Forum) olarak düzenlenecek.

Açık forum toplantısı, 2017 yılı Mayıs ayında Meksika’da düzenlenecek olan 5. Afet Risk Azaltma Küresel Platform toplantısına hazırlık niteliği de taşıyor.

EFDRR açık forumu; akademisyenler, özel sektör, STK’lar ve ilgili diğer kuruluşların da katılımı ile 26-28 Mart 2017 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

 

 İstanbul Açık Forumu’nun İçeriği:

 

·     Konferans öncesi etkinlikler: 26 Mart 2017 tarihinde Çalışma Grupları, ülkeler, hükümetlerarası organizasyonlar ve paydaşlar tarafından etkinlikler düzenlenecek.

 ·   Stand alanı: Stand alanında, hükümetler, BM kuruluşları, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları, medya, özel sektör, yerel toplumlar, yerel makamlar ve diğer ilgili paydaşlar afet risk azaltma konusunda yaptıkları iyi örnekleri sunacaklar.

 ·    Açılış Seromonisi: Ev sahibi ülkenin, katılımcı ülkeler ile Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNISDR'den üst düzey delegelerin katılımıyla açiliş töreni düzenlenecek.

 ·   “Şehirler Dirençli Hale Geliyor - Şehrim Hazırlanıyor” Sertifika Töreni: AFAD ve UNISDR işbirliği ile desteklenen “Şehirler Dirençli Hale Geliyor - Şehrim Hazırlanıyor” kampanyası kapsamında afetlere hazırlıklı birer şehir olmak için gerek 10 kriteri yerine getiren İstanbul, Yalova, Antalya, Kocaeli ve İzmir’e sertifika takdim edilecek. Daha önce sertifikasını alan Gaziantep ile birlikte sertifikalı afetlere dirençli şehir sayımız 6’ya yükselecek.

 ·     Kapanış Seremonisi: Konferans bildirisi resmi olarak kapanış oturumunda kabul edilecek.

 ·    Üst Düzey Oturum: Üst Düzey oturum, üye ülkelerin afet risk yönetiminden sorumlu Bakanlarını ve heyet Başkanlarını kapsıyor. Oturumda, Bakanlar ve Heyet Başkanları Avrupa’da Sendai Çerçevesinin uygulanmasında Avrupa’nın taahhütlerini tartışacak.

 ·  Özel Oturum: Risk Yönetişimi: 2020 yılına kadar Riskten haberdar Ulusal ve Yerel DRR Stratejilerinde Sendai Hedeflerine nasıl ulaşılır?

Özel oturum, yeni risklerin oluşmasını önlemek amacıyla bölgede ele alınması gereken öncelikler üzerine derinlemesine tartışma olanağı sağlayacak. Önemli kişilerin panellerin bir parçası olmaya davet edilecek ve bu etkinliklerden gelen öneriler EFDRR sonrası eylemler olarak izlenecek.

 ·   Teknik Oturumlar: Toplantıda 6 farklı temada teknik oturumlar düzenlenecek.

o     Afet Risk Azaltmada Ekonomik Risk Yönetimi

o     Yerel Düzeyde Arazi Kullanım Planlaması ve Yönetimi Uygulamaları

o     Dirençli Toplumlar için Kritik Altyapılar

o     Sendai Çerçevesi’nin İzlenmesinde Risk Değerlendirmesi ve Afet Kayıp Veritabanı

o     Sürdürülebilir bir gelecek ve Afet Risk Azaltma için iklim değişikliği çalışmaları

o     Göç, Afet Risk Azaltma ve Dirençlilik

 ·    Damir Cemerin Ödül Seremonisi: EFDRR toplantılarında 2012 yılından bu yana, afetlere karşı direnç oluşturmak amacıyla kendi toplumlarını geliştiren çalışmaları teşvik eden bir ödül veriliyor. Ödülün bu yılki konusu "Afetlerden Etkilenen İnsan Sayısının (özellikle engelliler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve genç kızlar) azaltılması" olup ülkemizde yapılan bir çalışmaya verilecek.

 

EFDRR hakkında;

Sendai Çerçevesi, Afet Risk Azaltmaya ilişkin Küresel ve Bölgesel Platformların uygulamada ve Hyogo Eylem Çerçevesi’nin uygulanmasını desteklemede oynadıkları bu çok önemli role katkı sağlamada kilit bir rol oynadıklarını kabul etmektedir. Sendai Çerçevesi, işbirliği potansiyelinin tamamen güçlendirilmesi ve tüm sektörlerdeki paydaşlar arasında fikir alışverişinin ve dolayısıyla uygulamada rehberliğin ve desteğin sağlanması amacıyla Küresel ve Bölgesel Platformların tümleşik bir mekanizma sistemi olarak çalışmasının gerekliliğinin de altını çizmektedir.

Avrupa’nın bölgesel platformu; Afet Risk Azaltmaya ilişkin Ulusal Odak Noktalarının ve Avrupa bölgesindeki Ulusal Platformların temsilcilerinin, UNISDR (Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi) Avrupa’nın, Avrupa Konseyi’nin (EUR-OPA), Avrupa Komisyonu’nun ve alt-bölge kuruluşlarının/kurumlarının da dahil olduğu Avrupa Afet Risk Azaltma Forumu (EFDRR) üyeleri tarafından yürütülmektedir. UNISDR Avrupa, Avrupa Konseyi (EUR-OPA) ve Avrupa Komisyonu EFDRR sekreterliğini oluşturmaktadır. EFDRR bölgesel çok paydaşlı platforma, Avrupa Afet Risk Azaltma Açık Forumu (EFDRR Açık Forumu) denmektedir.

Türkiye, 26-28 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da 2017 EFDRR Açık Forumuna ev sahipliği yapacaktır. Sendai Çerçevesi’nin bir şartı olarak, Türkiye’de düzenlenecek olan 2017 EFDRR Açık Forumu’nun hedeflenen sonuçlarından biri de 2017 Küresel Platformu (22-26 Mayıs 2017, Cancun, Meksika)için deneyimlerin, öğrenilen derslerin ve boşluk analizlerinin paylaşılması konusunda hazırlıkların yapılması olacaktır.2017 EFDRR Açık Forumu, Avrupa’daki Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasını ve izlenmesini geliştirmek için eşsiz bir fırsat olacaktır. 

2017 EFDRR Açık Forumu’nun hedefleri:

Afet Risk Azaltma Dünya Konferansı (WCDRR) sırasında Sendai’de verilen hükümetlerin ve paydaşların taahhütlerinin ulusal ve yerel eyleme dönüştürülmesi.

Sendai Çerçevesi’nin bölgesel düzeyde uygulanmasını ve izlenmesini hızlandırmak için yönetimin oluşturulması.

 
 
Forumun hedeflenen sonuçları:

Sonuç belgesi – riskin önlenmesinin ve azaltılmasının yanı sıra Avrupa bölgesindeki Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasını ve izlenmesini hızlandırarak dirençliliğin güçlendirilmesine yönelik 2017 EFDRR Açık Forumu’nun sonuçlarını pekiştirmek; Türkiye’den Damir Čemerin Yerel Değişim Ödülünü kazananın belirlenmesi; 2017 EFDRR Açık Forumu’nun sonuçları; doğrudan 2017 Küresel Platformu tartışmalarına katkı sağlayacaktır. 

 
Konferansa ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.  
 
EFDRR’ye ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayınız

İlgili Haberler