İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Teknolojik Afetler Yol Haritası Çıkarıldı 02 Ekim 2014

2 Ekim 2014 Perşembe, Ankara

TEKNOLOJİK AFETLER YOL HARİTASI ÇIKARILDI

Teknik ve bilimin hızla geliştiği dünyada karşılaşılan teknolojik afetlerin sayısı ve sıklığı giderek artıyor. Teknolojik afetlerin önlenmesi, risklerinin ve zararlarının azaltılması için ilgili kurumların sorumluluklarını ortaya koyan ‘Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi’ yayımlandı.

Bilimsel çalışmaların teknik gelişmelerle birlikte ilerlemesi, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği ver çarpık kentleşmeye bağlı olarak teknolojik afetlerin sayısı ve sıklığı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Teknolojilerin kullanımında yaşanan kazalar ve yapılan hatalar insan hayatını kolaylaştıran araç ve yöntemlerin insanlık için olumsuz sonuçlar doğurmasına sebep olabiliyor. Yaşanan olayın büyüklüğüne göre bu olumsuz sonuçlar, bir afet boyutuna ulaşabiliyor. AFAD, teknolojilerin afet ve acil durumlar açısından güvenli kullanımı için ilgili kurumlara sorumluluklar veren ‘Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi’ni yayımladı.

Eylem Planları Hazırlanacak, Ulusal Öncelikler Netleşecek

Afetin konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla AFAD’ın koordinasyonunda hazırlanan yol haritası, kanuni olarak tanımlanmış görev ve hizmetlerin etkin olarak yürütülmesini sağlayacak. Uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve AB Müktesebatının gerekliliklerine göre oluşturulan ‘Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi’, eylem planlarının hazırlanmasını ve ulusal önceliklerin belirlenmesini temin edecek.

8 Konuda 8 Stratejik Yol Haritası Hazır

Bir kit şeklinde yayımlanarak yarara sunulan ‘Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi’ 1 ana belge ve 8 ayrı teknolojik afet konusunu içeren 8 kitapçıktan oluşuyor. Kit içerğine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Ana Belge: Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi;

1.Büyük Endüstriyel Kazalar Yol Haritası Belgesi,

2.Maden ve Maden Atıklarından Kaynaklı Kazalar Yol Haritası Belgesi,

3.Radyasyondan Korunma Standartların Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Yol Haritası Belgesi,

4.Kritik Altyapıların Korunması, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları Yol Haritası Belgesi,

5.Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları Yol Haritası Belgesi,

6.Deniz Kirliliğine Neden Olan Kazalar Yol Haritası Belgesi,

7.Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizmaların Biyogüvenliği Yol Haritası Belgesi,

8.İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetler Yol Haritası Belgesi

T.C. BAŞBAKANLIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Basın Müşavirliği

S.Hb. 02.10.2014/02

İlgili Haberler