İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Başlangıç Toplantısı 29 Eylül 2014

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ (TAYSB) BAŞLANGIÇ TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi (TAYSB)’ nin genel çerçevesi, işin takvimi, yapılacak çalışmalar ve izlenecek yöntemin detaylı olarak görüşüldüğü “Başlangıç Toplantısı (Kick-off Meeting)", 19 Eylül 2014 günü Başkanlığımız Asma Kat Toplantı Salonunda, AFAD Başkan Yardımcısı Sn. M.Akif DANACI' nın başkanlığında, Daire Başkanlarımız, AFAD Komisyon Üyeleri, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Dünyada yaşanan büyük afetler sonucu ülkelerin yaşadığı yıkım, can kayıpları, bunun yanında ekonomik ve sosyal kalkınmadaki gerileme, afetlerle mücadelede gelinen noktayı tartışılır hale getirmiş ve bütünleşik afet yönetimi kavramının önemini ortaya koymuştur. Afet ve acil durumlarla mücadele anlamında birçok büyük proje ve çalışma için ekonomi ve insan gücü anlamında büyük kaynaklar sarf edilmektedir. Bu nedenle, günümüzde afetlerle mücadele için, kriz yönetimi yerine risk yönetimine geçilerek, afet öncesi yapılacak hazırlık, risk azaltma, önleme ve planlama çalışmaları önem kazanmıştır.

Bilindiği üzere, afetlerle başa çıkmak herhangi bir kurum ya da kuruluşun tek başına üstesinden gelebileceği bir durum değildir. Afetlerin neden olduğu sorunlarla başa çıkabilmek için kamu ve özel sektör olmak üzere ülkenin tüm kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması gereklidir. Etkin bir afet yönetim şekli de ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir. Afetlerin öncesi, sırası ve sonrası yapılacak çalışmalara ve alınacak kararlara yol göstermesi bakımından ülkeler afet yönetimine stratejik olarak yaklaşmaya başlamış ve afetlerle mücadelede ulusal ve yerel planlarını hazırlamış ya da hazırlamaktadırlar.

Bu kapsamda, ülkemizde Afet Yönetimi Strateji Belgesi çalışmaları başlatılmış olup;

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi (TAYSB)’ nin genel çerçevesi, işin takvimi, yapılacak çalışmalar ve izlenecek yöntemin detaylı olarak görüşüldüğü “Başlangıç Toplantısı (Kick-off Meeting)", 19 Eylül 2014 günü Başkanlığımız Asma Kat Toplantı Salonunda, AFAD Başkan Yardımcısı Sn. M.Akif DANACI' nın başkanlığında, Daire Başkanlarımız, AFAD Komisyon Üyeleri, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, mevcut durum analizi, yöntemin ve çalışma planının içeriği, afet risk yönetimi kavramsal çerçevesi, TAYSB Taslak İçeriği ve süreci hakkında bilgilendirilme sunumu gerçekleştirilmiştir. Sunum sonrası, strateji belgesinin çerçevesi ve derinliği hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

S.Hb.09.09.2014/02

İlgili Haberler