İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Sendai Çerçevesi Sonrası İlk Küresel Forum Meksika’da Başladı 24 Mayıs 2017

Doğal ve insan kaynaklı afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının azaltılması için büyük önem taşıyan 5.  Afet Risklerinin Azaltılması Global Forumu, Meksika’nın Cancun şehrinde başladı.

Türkiye’nin Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu’nun dönem başkanı olarak yerini aldığı toplantıya, beş binin üzerinde hükümet, uluslararası organizasyon ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılması bekleniyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Türkiye adına geniş bir heyetle platforma katılım sağlayacak ve Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES), Afete Hazır Türkiye gibi pek çok örnek projesini dünya ile paylaşacak.

AFAD ayrıca, tarihte ilk kez İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’nin kazanımlarını ve dünyanın en büyük ikinci insani yardım donörü ve en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye’nin deneyimlerini aktaracak.

İki yılda bir yapılan Afet Riskinin Azaltılması Küresel Platformu toplantılarının beşincisi, Sendai Çerçevesi’nin kabulü sonrası küresel ölçekte ilk defa 22-26 Mayıs tarihleri Meksika’nın ev sahipliğinde Cancun şehrinde gerçekleştiriliyor. Toplantıda; Liderler Oturumu, Genel Oturumlar, Özel Oturumlar, Çalışma Oturumları, Yan Etkinlikler, Kısa Konuşma (Ignite Stage) sunumları ve sergilerin yer alacağı çeşitli etkinlikler yapılacak.

Sendai Çerçevesi’nin uygulanması ile ilgili, ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejileri ve bunların iklim değişikliği ve kalkınma planları ile uyumu, iyi ülke örneklerinin paylaşılması, yararlı ve etkin iyileştirme ve yeniden yapılanma faaliyetleri, etkin afet risk yönetimi, afet hazırlıkları ve etkili afet müdahale, özel sektörün özellikle kritik altyapılar için afet sonrası daha iyisini inşa etmede alacağı roller, yerel yönetimlerin afet risklerinin azaltılmasındaki katkıları ve imar planlarında risk azaltılması yaklaşımları, ekosistemlerin korunması, yönetimi ve dirençli tarım, kültürel mirasın korunması, risk sigortalaması, afet bilgi alt yapısı ve veritabanları, çoklu tehlike erken uyarı sistemleri ve toplumsal direnç gibi birçok konu tartışılacak.

Oldukça kapsamlı içeriğe sahip toplantıya başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılım sağlaması Türkiye adına afetler ile mücadelede büyük katkı sağlayacak.

Resmi Demeçler

Küresel Platformda delegeler sözlü resmi demeçlerini sunabilecek. Resmi demeçler, kayıt altına alınacak ve video gösterimi ile konferans merkezinde yayımlanacak ve kamuoyuna duyurulmuş olacak.

Genel oturumlarda başarı hikayeleri paylaşılacak

Küresel Platform süresince düzenlenecek olan genel oturumlarda; hükümetler, paydaş gruplar, BM kuruluşları, özel sektör, afet risk azaltma ulusal platformları ve bölgesel kuruluşların katkıları bekleniyor. Başarılı örneklerin diğer ülkeler tarafından benimsenmesini desteklemek üzere Sendai Çerçevesinin uygulanmasında ülke deneyimleri, örnek olaylar ve başarı hikayelerine öncelik verilecek.

Sasakawa Ödül Töreni’nde Türkiye’nin kentsel dönüşüm projesi de aday

Küresel Platformda ayrıca Afet Risklerinin Azaltılması ile ilgili yapılan aktif çalışmalar için bireysel ve kurumsal olarak projeler ödüllendirilecek. Ülkemiz adına TOKİ’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm, yenileme ve kaliteli evler üretme ile ilgili projelerin ödüllendirilebilmesi AFAD tarafından aday gösterildi.

Stant Alanı

Global Platform’daki stant alanında AFAD’ın yaptığı çalışmalara ilişkin kitap, doküman dağıtılacak ve video gösterimi gerçekleştirilecek.

EFDRR Başkanı Türkiye Global Forumda Avrupa’yı Temsil Ediyor

Türkiye’nin dönem başkanı olduğu, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (EFDRR) toplantısı; akademisyenler, özel sektör, STK’lar ve ilgili diğer kuruluşların da katılımı ile 26-28 Mart 2017 tarihlerinde, ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Sendai Çerçevesi’nin bir şartı olarak, Türkiye’de düzenlenen 2017 EFDRR Açık Forumu’nun hedeflenen sonuçlarından biri de 5. Meksika Afet Risklerinin Azaltılması Global Platformu için deneyimlerin, öğrenilen derslerin ve boşluk analizlerinin paylaşılması konusunda hazırlıkların yapılmasıydı. 2017 EFDRR Açık Forumu, Avrupa kıtasında Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasını ve izlenmesini geliştirmek için kritik bir öneme sahip.

Küresel Platform hakkında

Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu, uluslararası düzeyde stratejik danışma, koordinasyon, işbirliği geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve 2005-2015 Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nın ve bu planın yerine gelen 2015-2030 Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesi’nin değerlendirilmesine ve uygulanmasına ilişkin ana platformdur. 2006’da kurulan Platform, dünyada afet risklerinin azaltılması ve toplumların ve ülkelerin afet dirençlerinin artırılması için çaba gösteren tüm paydaşlar için en üst düzeydeki toplanma noktasıdır.

İlgili Haberler