İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Afet Risklerinin Azaltılması Global Forumu Meksika’da devam ediyor 25 Mayıs 2017

AFAD Başkan Yardımcısı Sn Fatih Özer, "2017 Afet Risk Azaltma Küresel Platformu" kapsamında düzenlenen "Etkin Afet Risk Azaltılması İçin Risk Bilgisi ve Afet Kayıp Veritabanları" oturumunu yönetti.

Sn Özer, Mart 2015'te Sendai'de gerçekleştirilen "Dünya Afet Risk Azaltma Konferansı"ndan 2 yıl sonra, tekrar küresel ölçekte bir araya gelmekten ve bu bağlamda birlikte aynı hedefe doğru hareket ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fatih Özer, 2017 Global Platformu'nun 2015-2030 Sendai Çerçeve Planı, 2030 Sürdürülebilir Kalkına Ajandası ve 2015 Paris Anlaşması sonrası gösterilen ilerlemelerin gözlemlenebilmesi, iyi örnek ve bilgi paylaşımları ile işbirlikleri için ilk fırsat olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma vizyonunun, afet özelinde, afet risk azaltma vizyonu ile örtüştüğünü ve vizyon birliği sağladığını ifade eden Sn Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendai Çerçeve Belgesi'ne göre, afet risklerinin azaltılması üzerine, bilimsel ve teknolojik çalışmaların geliştirilmesi temel unsurdur. Bu kapsamda; risk bilgisi ve afet risk modellemesi, afet kayıpları ve risk verilerinin kullanımı, araştırma ve teknolojik boşlukların belirlenmesi gibi hususlar karar vericilere afet risklerinin azaltılması konusunda destek ve öneri sağlar. Afet Risklerinin Azaltılması için risk bilgisi ve afet kayıp veri tabanlarının oluşturulması bu çerçevede kritik bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bilgi çağında, her kapsamda olduğu gibi, bu kapsamda da kaliteli verinin üretilmesi, bu verilerin depolanması ve güncel, erişilebilir tutulması önem arz etmektedir."

Afet yönetiminin bütün süreçlerinin tek bir bilişim platformunda yönetilebilmesi için Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) geliştirildiğini anlatan Özer, her afet aşamasının, kendi özelinde, çeşitli veriler ürettiğini ve tükettiğini, bu nedenle, bütün süreci, kaliteli ve kullanılabilir veri üretecek şekilde AYDES'i oluşturduklarını kaydetti.

AYDES'te, ihtiyaç duyulan coğrafi ve diğer verilerin toparlanması için yaklaşık 40 entegrasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Özer, "Veri modelleri tasarlanmış bilişim platformu ile bütün verileri bir araya getiriyor ve risk çalışmaları için de gerekli altlıkları oluşturabiliyoruz. Yakın zamanda, bu uygulamamızda, matematiksel modeller ve optimizasyon teknikleri ile karar destek uygulamaları geliştirmiş olacağız. Türkiye olarak bu alandaki deneyimimizi ilgi duyan tüm paydaşlar ile paylaşmaya hazır olduğumuzu iletmekten onur duyarım. Hali hazırda burada bulunan Türkiye delegasyonunda bulunan arkadaşlarım da ilgi duyanlar ile görüşmeye hazırlar." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler