İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Başkanlığımızın 2013 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşüldü 12 Aralık 2012

(12 ARALIK 2012)
TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesi görüşüldü.
Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY Genel Kurul’da yaptığı konuşmada; AFAD’ın yürüttüğü faaliyetleri anlatarak, kurumun, afet ve acil durumlarda, değişik kurumların koordinasyonunun sağlanması için oluşturulduğunu belirtti.
Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, bu kurumla birlikte önceliği kriz yönetimi olan anlayış yerine, önceliği risk yönetimi olan anlayışa geçildiğini kaydetti.
Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY şöyle devam etti:
Bu model, afet ve acil durumların neden olduğu zararların önlenmesini, tehlikenin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları en aza indirecek önlemlerin alınması ve koordinasyon sağlanmasını öngörüyor. Türkiye'de ilk defa afet yönetimi stratejik belgesi hazırlandı. Bu belgeyle depremle, afetle ilgili bütün kurumların sorumlulukları belli oldu. Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı 2023, depremlerin neden olabileceği zarar ve kayıpları önlemek, etkilerini azaltmak, depreme dirençli yeni yaşam çevreleri oluşturmak için yapılıyor.
UDSEP kapsamında 2012 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen eylemlerden bazıları şunlardır;
“Kentsel Dönüşüm Yasası” yürürlüğe girmiştir.
“Afet Sigortaları Yasası“ yürürlüğe girmiştir.
MTA “Diri Fay Haritası“ yenilenmiştir.
UDAP “Ulusal Deprem Araştırma Programı” devreye girmiştir.
Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu Kurulmuştur.
“Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Üretilmesi “ projesi başlatılmıştır.
Ülkemizde afet risk yönetimine ilişkin olarak öncelikle yapılması gereken faaliyetlere dair bir yol haritası oluşturmak üzere hazırlanan AFAD 2013-2017 Stratejik Planı çalışmaları tamamlanmıştır. AFAD Stratejik Planı beş amaç üzerine kurulmuştur. Bu amaçlar:
• Bütünleşik Risk ve Afet Yönetimi Sistemi Kurmak
• Afet Yönetimi Standartlarını Geliştirmek ve Hakim Kılmak
• Afete Hazırlık İçin Ulusal Eğitim Seferberliği Başlatmak
• Uluslararası Yardım ve İşbirliği Alanlarında Öncü Olmak
• Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmaktır.
Bu bağlamda Başkanlığın misyonu “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” olarak belirlenmiştir.
Eğitim çalışmaları kapsamında 2013 yılı, afet farkındalığı ve duyarlılığının artırılması adına eğitim seferberliği yılı olacak. Afete hazır aile, okul, iş yeri, gönüllü gençler gibi ciddi projeleri, 2013 yılı başından itibaren uygulamaya başlayacağız.
Türkiye ile ilgili daha hazırlıklı olma anlamında alan çalışmamız var. Türkiye'yi 15 bölgeye ayırdık. Bu bölgelerde çadırından ısıtıcısına, ilk andaki acil arama kurtarma malzemesine kadar her şey hazır olacak. Olası afet durumunda bölgelere, mevsimlere, Türk aile yapısına uygun 65 bin çadır ürettik. İçinde bölmeleri olan çadırlar. Bu sayı 100 bine ulaşacak.
Türkiye'nin risk bölgeleri belli. Afet olduğu anda nerede ne yapacağız, bunu bilir duruma geleceğiz. Bundan sonra bir afet olduğunda kim, hangi kurum ne yapacak, bu belli. Düğmeye basıldığında bütün kamu, sivil, yerel kuruluşlarımız ne yapacağını bilecek ve harekete geçecek. Hiçbir şaşkınlık olmayacak.
Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY konuşmasının sonunda, Türkiye'de 138 bin Suriyeli sığınmacı bulunduğu, bunlarla ilgili çalışmaların koordinasyonunu da AFAD'ın yürüttüğünü ifade etti.
Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesi kabul edilmiştir.
İlgili Haberler