İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Teşkilat Şeması

Başkan Özel Kalem Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birim Başkanlığı Denetim Hizmetleri Dairesi Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı Başkan Yardımcılığı Başkan Yardımcılığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Müdahale Dairesi İyileştirme Dairesi Deprem Dairesi Sivil Savunma Dairesi Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Eğitim Dairesi Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Strateji Geliştirme Dairesi Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi 81 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 11 Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü