İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama
RSS

Duyurular

Başkanlığımızdan Yeni Bir Yayın: “ Teoride ve Pratikte Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları ” 16 Ağustos 2012
Ülkemizi etkileyen her afet olayı aynı zamanda şunu da göstermiştir: Türkiye öylesine bir jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel mirasa sahiptir ki, bu ülkede afet risklerini azaltmada başarı sağlansa dahi, tamamen ortadan kaldırmak oldukça uzun zaman alacak, afet sonrası iyileştirme safhasında yapılacaklara, her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu çerçevede, “iyileştirme aşamasında” yapılacak iyileştirmelere, güncellemelere ve mevzuat düzenlemelerine de her zaman gerek duyulacaktır. İyileştirme çalışmaları bu güne kadar devletin “yaraları sarma” çabaları olarak görülmüştür. Oysa zarar azaltma ve önleme çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan “iyileştirme” çalışmaları, afet yönetiminin bir aşamasıdır. İyileştirme Dairesi teknik elemanlarından, Jeoloji Yüksek Mühendisleri Oktay GÖKÇE ve Çiğdem TETİK...
[Devamı]
Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Çağrılı Projeler Duyurusu 07 Ağustos 2012
Değerli Araştırmacı ve Bilim Camiamız, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) yönetmeliği 27 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetemizin 28276 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunmaktadır. Yönetmeliğe Resmi Gazeteden ulaşılabileceği gibi www.afad.gov.tr adresinden de ulaşma imkanınız bulunmaktadır. Değerli araştırmacılarımız Deprem Zararlarının Azaltılması konusunda uygulamaya alınan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesine ve ivedilikle uygulamaya alınabilecek çalışmaları destekleyecek olan Ulusal Deprem Araştırma Programı için 2013 yılı çağrılı proje öneri teklifleriniz AFAD Başkanlığı tarafından beklenmektedir. Değerli araştırmacılarımız, AFAD internet sitesinden ulaşabileceğiniz Çağrılı Proje için Proje Öneri Formu'nun belirtile...
[Devamı]
Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Güdümlü Projeler Çağrısı 07 Ağustos 2012
Başbakanlık AFAD Başkanlığınca 2012 yılında yürürlüğe konulan UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) kapsamında oluşturulan UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından 2013 yılında başlatılmak üzere aşağıdaki konularda Güdümlü Projeler belirlenmiştir. UDAP yönetmeliğine uygun şekilde UDAP Proje Öneri Formu doldurularak en geç 21 Eylül 2012 tarihine kadar 1 asıl 3 kopya olmak üzere Kargo ile aşağıda belirtilen adrese, aynı zamanda elektronik posta ile udap@afad.gov.tr adresine dokümanın gönderilmiş olması gerekir. 21 Eylül 2012 tarihinden sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje önerilerinin değerlendirilmesi; UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonucunda seçilen proje önerilerinin yürütücüleri toplantıya çağrılarak yapılacaktır. GÜDÜMLÜ PROJE BAŞLIKLARI 1...
[Devamı]
Personel Alımı İlanı 19 Temmuz 2012
GENEL BİLGİLER: Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda hukuk müşaviri, avukat ve sekreter kadrosunda çalışanlardan aşağıda belirtilen niteliklerde ön görüşme sonucu 1 adet hukuk müşaviri, 2 adet avukat ve 4 adet sekreter alınacaktır.
[Devamı]
Köpekli Arama Timi Sınav Duyurusu 19 Temmuz 2012
Afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek Köpekli Arama Timlerinin çalışma ve sınav usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik 21 Mayıs 2011 tarih ve 27950 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Köpekli Arama Timi Değerlendirme Komisyonunun İzmir'de kurularak söz konusu sınavların gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Kurulan Köpekli Arama Timi Değerlendirme Komisyonu bu konudaki ilk sınavı Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri bünyesindeki Köpekli Arama Timlerine yönelik olarak Haziran 2011 ayında gerçekleştirmiştir. Bu konuda 16-24 Haziran 2012 tarihleri arasında ikinci sınav yapılacak olup, bu sınava bünyesinde Köpekli Arama Timi bulunan tüm Kamu ve Özel sektör kuruluşlar...
[Devamı]
Hak Sahipliği ve Borçlandırma Çalışmaları Hakkında Duyuru 08 Mayıs 2012
VAN İli Merkez İlçesine bağlı Mahalleler, Bostaniçi ve Erçek Beldeleri ile Edremit Merkez ve Edremit Köylerinde 23/10/2011 ve 09/11/2011 tarihlerinde meydana gelen DEPREM afeti nedeniyle konutları, ahırları ve işyerleri yıkık-ağır ve orta derecede hasar gören mülk sahibi, hissedarı veya hasar gören konutta oturan evli evlatlarından afetzede olan ve afetzede listelerinde isimleri bulunanlara 7269, 5327 ve 4133 Sayılı Kanunlara göre yapılacak yardımlar için afetzedelerin HAK SAHİPLİĞİ VE BORÇLANDIRMA işlemlerinin müracaat süresi 30/04/2012 tarihinde başlayıp, 28/06/2012 tarihinde sona erecektir. Afetzedelerden konut, işyeri ve ahır yapımı veya onarım yardımı almak isteyenlerin bu tarihler arasında Van Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında hizmet veren Hak Sahipliği ve Borçlandı...
[Devamı]
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Jeofizik Mühendisleri Eğitimi 01 Mart 2012
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ EĞİTİMİ Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinde 7-8-9 Mart 2011 tarihlerinde Başkanlığımız ve Jeofizik Mühendisleri Odası'nın işbirliğiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde göreve başlayan Jeofizik Mühendislerine bir eğitim programı düzenlendi. Yukarıda belirtildiği üzere eğitim programına Afet Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde 2010/1 KPSS sonucunda görevine başlamış olan Jeofizik Mühendisleri katılacaktır. Eğitim Ankara ilinde Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinde yapılacak olup; eğitime katılacak ilgili personel; Katılım koşulları ve eğitim programı ile ilgili bilgiyi Eğitim Çalışma Grubunun; 0312 285 52 71 numaralı telefonundan, Tahakkuk, yolluk, iban ile ilgili bilgileri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının; 0 312 287 26 80...
[Devamı]
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nde 3 Farklı Branşta Kurs Açıldı 06 Şubat 2012
Başkanlığımız Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi’nde 3 farklı branşta düzenlenen kurslarımızın açılışı 6 Şubat 2012 Pazartesi günü itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kurs açılış törenine Başkanlığımız Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Turan ERKOÇ, Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, Eğitim Merkezi İdareci ve yardımcı personeli ile öğretmenleri ve kursiyerler katılmıştır. Arama Kurtarma Temel Eğitimi, İtfaiye Personeli Temel Eğitimi ve Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitmeni Kursu olmak üzere 3 branşta verilecek eğitimlere toplam 71 katılımcı iştirak edecektir. 06/02/2012 Günü Eğitim Merkezimizde Açılışı Yapılan Kurslarımız: 1- Arama Kurtarma Temel Eğitim Kursu (06/02/2012 - 24/02/2012) (15 İş Günü) Katılımcı Sayısı: 30 Kişi 2- İtfaiye Personeli Temel Eğitim Kursu (06/02/2012 - 24/02/...
[Devamı]
Deprem Bölgesinde Öncelikli Olarak İhtiyaç Duyulan Malzemeler 29 Ekim 2011
Başkanlığımıza ve Van Valiliğine; valilikler, kurumlar, STK’lar ve vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde yardım yapma talepleri gelmektedir. Toplanan yardımları gönderecek valilikler, kurumlar, STK’lar ve vatandaşlarımızın, yardımları göndermeden önce Van Valiliği ile koordine sağlamaları, yardımların sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacaktır. Yardımlarda, aşağıdaki listede yer alan malzemelere öncelik verilmesi uygun olacaktır. Öncelikli İhtiyaç Listesi ; • Kışlık çadır, konteynır • Uyku tulumu • Çabuk bozulmayacak ve stok imkanı bulunan gıda malzemeleri • Katalitik soba (tüpü ile birlikte) • Temizlik malzemeleri, . Seyyar tuvalet . Mutfak eşyası
[Devamı]
AFADEM Bünyesinde Düzenlenen 3. Dönem Arama Kurtarma Temel Eğitim Kursu Başladı 03 Ekim 2011
Başkanlığımız Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi ( AFADEM ) bünyesinde 3-28 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3.Dönem Arama Kurtarma Temel Eğitim Kursu başladı. Başkanlığımız Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Turan ERKOÇ ve Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat NURLU’nun katılımları ile gerçekleşen açılış töreninde konuşan Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Turan ERKOÇ ve Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim AYDOĞDU teknisyenlere kur süresi ve mesleki hayatları boyunca başarılar diledi. 29 ilden 72 teknisyenin katıldığı ve arama-kurtarma mevzuatı, afet ve acil duruma ilişkin temel kavramlar, risk azaltma konulu eğitimlerin verileceği kursun açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ve hazırlanan kokteylin ardından sona erdi. ...
[Devamı]
Sayfalar: 1234567