İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama
RSS

Duyurular

II. Uluslararası Hopefor Konferansı 28 Kasım 2012
II. Uluslararası HOPEFOR Konferansı 28 – 30 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir. Programa ve konferansa ilişkin ayrıntılara aşağıdaki linkten ulaşılabilir. www.hopeforturkey.org
[Devamı]
Ulusal Deprem Araştırma Programı Güdümlü Projeler Çağrısı 27 Eylül 2012
Başbakanlık AFAD Başkanlığınca 2012 yılında yürürlüğe konulan UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) kapsamında oluşturulan UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından 2012 yılında başlatılmak üzere aşağıdaki konularda Güdümlü Projeler belirlenmiştir. UDAP yönetmeliğine uygun şekilde UDAP Proje Öneri Formu doldurularak en geç 15 Haziran 2012 tarihine kadar 1 asıl 3 kopya olmak üzere Kargo ile aşağıda belirtilen adrese, aynı zamanda elektronik posta ile udap@afad.gov.tr adresine dokümanın gönderilmiş olması gerekir. 15 Haziran 2012 tarihinden sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje önerilerinin değerlendirilmesi; UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonucunda seçilen proje önerilerinin yürütücüleri toplantıya çağrılarak yapılacaktır. GÜDÜMLÜ PROJE BAŞLIKLA...
[Devamı]
Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Çağrılı Projeler Duyurusu 27 Eylül 2012
Değerli Araştırmacı ve Bilim Camiamız, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) yönetmeliği 27 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetemizin 28276 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunmaktadır. Yönetmeliğe Resmi Gazeteden ulaşılabileceği gibi www.afad.gov.tr adresinden de ulaşma imkanınız bulunmaktadır. Değerli araştırmacılarımız Deprem Zararlarının Azaltılması konusunda uygulamaya alınan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesine ve ivedilikle uygulamaya alınabilecek çalışmaları destekleyecek olan Ulusal Deprem Araştırma Programı için 2013 yılı çağrılı proje öneri teklifleriniz AFAD Başkanlığı tarafından beklenmektedir. Değerli araştırmacılarımız, AFAD internet sitesinden ulaşabileceğiniz Çağrılı Proje için Proje Öneri Formu'nun belirtile...
[Devamı]
Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Güdümlü Projeler Çağrısı 27 Eylül 2012
Başbakanlık AFAD Başkanlığınca 2012 yılında yürürlüğe konulan UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) kapsamında oluşturulan UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından 2013 yılında başlatılmak üzere aşağıdaki konularda Güdümlü Projeler belirlenmiştir. UDAP yönetmeliğine uygun şekilde UDAP Proje Öneri Formu doldurularak en geç 21 Eylül 2012 tarihine kadar 1 asıl 3 kopya olmak üzere Kargo ile aşağıda belirtilen adrese, aynı zamanda elektronik posta ile udap@afad.gov.tr adresine dokümanın gönderilmiş olması gerekir. 21 Eylül 2012 tarihinden sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje önerilerinin değerlendirilmesi; UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonucunda seçilen proje önerilerinin yürütücüleri toplantıya çağrılarak yapılacaktır. GÜDÜMLÜ PROJE BAŞLIKLARI 1...
[Devamı]
Başkanlığımızdan Yeni Bir Yayın: “ Teoride ve Pratikte Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları ” 16 Ağustos 2012
Ülkemizi etkileyen her afet olayı aynı zamanda şunu da göstermiştir: Türkiye öylesine bir jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel mirasa sahiptir ki, bu ülkede afet risklerini azaltmada başarı sağlansa dahi, tamamen ortadan kaldırmak oldukça uzun zaman alacak, afet sonrası iyileştirme safhasında yapılacaklara, her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu çerçevede, “iyileştirme aşamasında” yapılacak iyileştirmelere, güncellemelere ve mevzuat düzenlemelerine de her zaman gerek duyulacaktır. İyileştirme çalışmaları bu güne kadar devletin “yaraları sarma” çabaları olarak görülmüştür. Oysa zarar azaltma ve önleme çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan “iyileştirme” çalışmaları, afet yönetiminin bir aşamasıdır. İyileştirme Dairesi teknik elemanlarından, Jeoloji Yüksek Mühendisleri Oktay GÖKÇE ve Çiğdem TETİK...
[Devamı]
Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Çağrılı Projeler Duyurusu 07 Ağustos 2012
Değerli Araştırmacı ve Bilim Camiamız, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) yönetmeliği 27 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetemizin 28276 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunmaktadır. Yönetmeliğe Resmi Gazeteden ulaşılabileceği gibi www.afad.gov.tr adresinden de ulaşma imkanınız bulunmaktadır. Değerli araştırmacılarımız Deprem Zararlarının Azaltılması konusunda uygulamaya alınan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesine ve ivedilikle uygulamaya alınabilecek çalışmaları destekleyecek olan Ulusal Deprem Araştırma Programı için 2013 yılı çağrılı proje öneri teklifleriniz AFAD Başkanlığı tarafından beklenmektedir. Değerli araştırmacılarımız, AFAD internet sitesinden ulaşabileceğiniz Çağrılı Proje için Proje Öneri Formu'nun belirtile...
[Devamı]
Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Güdümlü Projeler Çağrısı 07 Ağustos 2012
Başbakanlık AFAD Başkanlığınca 2012 yılında yürürlüğe konulan UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) kapsamında oluşturulan UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından 2013 yılında başlatılmak üzere aşağıdaki konularda Güdümlü Projeler belirlenmiştir. UDAP yönetmeliğine uygun şekilde UDAP Proje Öneri Formu doldurularak en geç 21 Eylül 2012 tarihine kadar 1 asıl 3 kopya olmak üzere Kargo ile aşağıda belirtilen adrese, aynı zamanda elektronik posta ile udap@afad.gov.tr adresine dokümanın gönderilmiş olması gerekir. 21 Eylül 2012 tarihinden sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje önerilerinin değerlendirilmesi; UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonucunda seçilen proje önerilerinin yürütücüleri toplantıya çağrılarak yapılacaktır. GÜDÜMLÜ PROJE BAŞLIKLARI 1...
[Devamı]
Personel Alımı İlanı 19 Temmuz 2012
GENEL BİLGİLER: Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda hukuk müşaviri, avukat ve sekreter kadrosunda çalışanlardan aşağıda belirtilen niteliklerde ön görüşme sonucu 1 adet hukuk müşaviri, 2 adet avukat ve 4 adet sekreter alınacaktır.
[Devamı]
Köpekli Arama Timi Sınav Duyurusu 19 Temmuz 2012
Afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek Köpekli Arama Timlerinin çalışma ve sınav usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik 21 Mayıs 2011 tarih ve 27950 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Köpekli Arama Timi Değerlendirme Komisyonunun İzmir'de kurularak söz konusu sınavların gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Kurulan Köpekli Arama Timi Değerlendirme Komisyonu bu konudaki ilk sınavı Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri bünyesindeki Köpekli Arama Timlerine yönelik olarak Haziran 2011 ayında gerçekleştirmiştir. Bu konuda 16-24 Haziran 2012 tarihleri arasında ikinci sınav yapılacak olup, bu sınava bünyesinde Köpekli Arama Timi bulunan tüm Kamu ve Özel sektör kuruluşlar...
[Devamı]
Hak Sahipliği ve Borçlandırma Çalışmaları Hakkında Duyuru 08 Mayıs 2012
VAN İli Merkez İlçesine bağlı Mahalleler, Bostaniçi ve Erçek Beldeleri ile Edremit Merkez ve Edremit Köylerinde 23/10/2011 ve 09/11/2011 tarihlerinde meydana gelen DEPREM afeti nedeniyle konutları, ahırları ve işyerleri yıkık-ağır ve orta derecede hasar gören mülk sahibi, hissedarı veya hasar gören konutta oturan evli evlatlarından afetzede olan ve afetzede listelerinde isimleri bulunanlara 7269, 5327 ve 4133 Sayılı Kanunlara göre yapılacak yardımlar için afetzedelerin HAK SAHİPLİĞİ VE BORÇLANDIRMA işlemlerinin müracaat süresi 30/04/2012 tarihinde başlayıp, 28/06/2012 tarihinde sona erecektir. Afetzedelerden konut, işyeri ve ahır yapımı veya onarım yardımı almak isteyenlerin bu tarihler arasında Van Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında hizmet veren Hak Sahipliği ve Borçlandı...
[Devamı]
Sayfalar: 123456789