İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Yönetmelik

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Aday Memurlarının Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

Afet Ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

Geçici Koruma Yönetmeliği

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik

Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Sığınak Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği

Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği