İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Genelge

 

Genelge No / Tarih-Sayı

Konusu

2017/3

84804849-952.03.02-106717

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

 

2016/3

59259163-010.06.02-14544

Acil Yardım Talebi ve Harcanması ile 4123 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ödenek Talebi Esas ve Usulleri hk. Genelge

 

 

2015/9

64888300/22767

Acil Yardım Malzemelerinin AFAD Lojistik Depolarından Sevkiyatı

2015/8

34202324-010.06.02-21628

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İİlişkin Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi hk genelge

2014/4

34202324-010.06.02-27767

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İİlişkin Hizmetlerinin Yürütülmesi hk genelge

2015/7

32850907-010.06.02/19499

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) uygulamaya alınması hk genelge (EKLER)

2015/4                        

47262272-756.02/13476

Geçici barınma merkezlerinde market amacıyla taşınmaz kiralanması hk genelge

2015/5     31026911-13887

Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanması

Afet Tehlike Haritaları hk. genelge

Çığ Duyarlılık Analizi Raporu

Heyelan Duyarlılık Analizi Raporu

Kaya Düşmesi Duyarlılık Analizi Raporu

25/02/2014

Uygulama Genelgesi

17/03/2014  -  2

Uygulama Genelgesi

14/04/2014 gün 7663 sayılı Genelge

Hasar Tespit Genelgesi ve Ekleri

2013/8       09/09/2013 

Suriyeli Misafirlerin Sağlık ve Diğer Hizmetleri Hakkında Genelge

20.03.2013 gün ve 1919 sayılı Genelge

Jeolojik Etüt Raporları (Afet-Etüt) ile Plana Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının düzenlenmesi ve onay işlemleri Hakkında Genelge

Afet Etüt Raporu Formatı (doc)
Afet Etüt Raporu Formatı (pdf) 

Etüt ve Arazi Gözlem Formları

19.08.2008 gün ve 10337 sayılı Genelge

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları Genelgesi

10337 sayılı genelgenin yürürlüğüne ilişkin 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı makam oluru 

10337 sayılı genelge ile ilgili 03.04.2009 gün ve 3422 sayılı açıklamalar

Mikrobolgeleme Makam Oluru
Kıyı kenar çizgisinin deniz ve kara tarafındaki alanların imar planına esas etüt raporları onay yetkisi

 

Yer Seçimi İşleri Genelgesi 2013/5

(Not : 23/09/2011 gün ve 6465 sayılı Genelge iptal edilmiştir)

 

2012/15 sayılı Genelgenin İptal yazısı

 

7269 Sayılı Kanunun 16. Maddesi Kapsamında Yapılan Yer Seçimi Çalışmaları

GENELGE (pdf)

EK-2

EK-3

EK-4 Yerleştirme protokolü –Başkanlık

EK-4 Yerleştirme protokolü –BKK

3.5.2013 Tarih ve 3003 Sayılı Yer Seçimi Genelgesi Açıklamaları 

 

Van Genelgesi

23/01/2012

Van'da görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esaslar

26/12/2012 

Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası