İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

AFADEM Eğitimleri

AFADEM bünyesinde, her yıl düzenli olarak yapılan eğitim programları yanında farklı kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli konularda eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitim başlıkları ve içerikleri şu şekildedir:

TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTMEN EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halkımıza ve öğrencilerimize kazandırılmasında rol alacak personeli "Temel Afet Bilinci Eğitmeni" olarak yetiştirmek.
Hedef Kitle : AFAD personeli, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, STK lar.

Eğitimin Süresi : 3 iş günü (24 saat)

Ön Koşul : En az yüksek okul mezunu

Ölçme ve Değerlendirme : Ön test- son test ve sınav

Sertifika : Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci-1 Eğitmen Eğitmeni Sertifikası verilir.

Eğitimde Yer Alan Konular:

 • Afetlerle Mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar
 • Afet Bilinci Kültürü
 • Afet hazırlıklarında Toplumsal Güç Birliği
 • Yaşam Çevremizdeki Riskler
 • Yaşam Çevremizdeki Risklerin Azaltılması
 • Zorunlu Deprem Sigortası
 • Yapısal Olmayan Risklerin Önlenmesi
 • Afetlerin ilk 72 saati için hazırlık
 • Aile Afet Planı
 • Afetler Öncesi, Sırası ve Sonrasında Uygulanması Önerilen Doğru Davranış Şekilleri
 • Afetlerin Sonrası İlk Saatler
 • Afetler Sonrası Temel İhtiyaçlar
 • Basit Arama Kurtarma
 • Yangın Bilgisi
 • Triaj

Kaynak : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı "İlk 72 Saat", “Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi-1 yayın setleri

TEMEL KBRN EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : Katılımcılara kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler konusunda mesleklerinin gerektirdiği bilgileri vererek, KBRN maddelerinin tespit ve teşhisinde kullanılan araç, gereç ve malzemeleri tanıtmak ve kullanım becerisi geliştirerek doğru hareket tarzını kazandırmak, KBRN maddelerinin temizlenmesi ile olay yerinde yapılacak hareket tarzlarının kazandırılmak.

Hedef Kitle : İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri personeli, Emniyet ve İtfaiye KBRN Timleri

Eğitimin Süresi : 75 Ders Saati (10 iş günü)

Ön Koşul : Yok

Ölçme ve Değerlendirme : Ön test- son test ve sınav

Sertifikasyon : Sertifika verilir.

Eğitimde Yer Alan Konular :

 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler, risk maddelerinin tanınması
 • KBRN maddelerinin tespit ve teşhisinde kullanılan yöntemler, araç, gereç ve malzemeler
 • İkaz-alarm sistemleri ve sığınaklar
 • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar
 • KBRN Olay yeri yönetimi, eğitsel geziler ve tatbikatlar

Kaynak : AFADEM, KBRN Temel Eğitimi Kitabı

SİVİL SAVUNMA UZMAN / AMİRLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : Kamu kurum ve kuruluşları ile planlamaya tabi özel sektör kuruluşlarının sivil savunma uzmanı–amiri olarak görev yapan personelin, afet ve acil durumlar ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin mevzuat, planlama, temel yangın bilgisi, KBRN ve uygulamalara ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak.
Hedef Kitle : Kamu kurum ve kuruluşları ile planlamaya tabi özel sektör kuruluşlarının sivil savunma uzmanı olarak görev yapan personeli . Eğitimin Süresi : 80 Saati (10 iş günü)

Ön Koşul : Sivil Savunma uzmanları için bu kadroya atanma, sivil savunma amirleri için görevlendirme onayı.

Ölçme ve Değerlendirme : Uygulamalı ve yazılı sınav

Sertifikasyon : Sertifika verilir.

Eğitimde Yer Alan Konular :

 • Afet, sivil savunma ve seferberlik mevzuatı
 • Basit risk analizi
 • Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin planlama esas ve uygulamaları
 • Yangın bilgisi, mevzuatı ve planlaması
 • Temel KBRN bilgisi
 • Koruyucu güvenlik

Kaynak : AFADEM ders notları

İTFAİYE TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : İtfaiye teşkilatlarında görev yapan personelin; konuyla ilgili mevzuat, yanma ve yangın bilgisi, müdahalede kullanılan araç, gereç ve yöntemler, hafif kurtarma becerileri ile trafik kazaları gibi acil durumlara müdahale becerilerinin geliştirilerek başarılı bir itfaiyeci olarak göreve hazır olmalarını sağlamak.

Hedef Kitle : Bünyesinde itfaiye birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında fiilen görev yapan personel.

Eğitimin Süresi : 80 Saati (10 iş günü)

Ön Koşul : İtfaiye biriminde fiilen görev yapıyor olmak.

Ölçme ve Değerlendirme : Ön test- son test ve sınav

Sertifikasyon : Sertifika verilir.

Eğitimde Yer Alan Konular :

 • Yanma ve yangın bilgisi,
 • Çevre ve kişisel güvenlik,
 • Müdahalede kullanılan araç gereç ve malzemeler, müdahale yöntemleri
 • Trafik kazalarına müdahale ve araç kırım yöntemleri,
 • Gaz ve duman dolu alanlarda hareket tarzı, yaralı taşıma yöntemler
 • Tehlikeli maddeler ve KBRN bilgisi
 • Tatbikat

Kaynak : AFADEM “Temel İtfaiye Eğitimi” kitabı.

TEMEL ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK’larının müdahale birimlerinde görev alan personelin, temel arama ve kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ile ekiple birlikte çalışma becerileri kazanmalarını sağlayarak, başarılı bir müdahaleci olarak göreve hazırlamak.

Hedef Kitle : Arama kurtarma birimlerinde görev alan personel.

Eğitimin Süresi : 80 Saati (10 iş günü)

Ön Koşul : Yok.

Ölçme ve Değerlendirme : Ön test- son test ve sınav

Sertifikasyon : Sertifika verilir.

Eğitimde Yer Alan Konular :

 • Arama kurtarma mevzuatı, ekipler ve kuruluşları
 • Arama ve kurtarma temel bilgileri
 • Arama kurtarmada kullanılan araç ve gereçler ile kullanma becerileri
 • İpler ve düğümler,
 • Sıkışık alanlar, kuyu ve üst katlardan kurtarma becerileri,
 • Destekleme bilgi ve becerileri
 • Tehlikeli maddeler
 • Harita bilgisi
 • Tatbikat

Kaynak : AFADEM “Temel Arama ve Kurtarma ” kitabı.

 

YANGIN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : Katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, türleri, sebepleri, söndürme ilkeleri ile söndürme becerileri kazandırarak başlangıç yangınlarına müdahale edebilme bilgi ve becerisini kazandırmak.

Hedef Kitle : Talepte bulunan kurum ve kuruluşlar.

Eğitimin Süresi : 4-6 saat.

Ön Koşul : Yok.

Ölçme ve Değerlendirme : Yok

Sertifikasyon : Katılım belgesi verilir.

Eğitimde Yer Alan Bazı Konular :

 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Söndürme prensipleri
 • Söndürmede kullanılan gereçler
 • Kişisel korunma ve haberleşme
 • Taşınabilir söndürücüler
 • Başlangıç yangınlarına müdahale uygulaması

Kaynak : AFADEM ders notları

KBRN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : Katılımcıların KBRN konusunda farkındalığını arttırarak basit korunma bilgi ve becerisi kazandırmak

Hedef Kitle : Talepte bulunan kurum ve kuruluşlar.

Eğitimin Süresi : 4-6 saat.

Ön Koşul : Yok.

Ölçme ve Değerlendirme : Yok

Sertifikasyon : Katılım belgesi verilir.

Eğitimde Yer Alan Bazı Konular :

 • KBRN Nedir?
 • Kitle imha silahları ve terör
 • KBRN maddelerinin kullanılma yöntemleri ve tanınması
 • Kişisel korunma ve sığınaklar
 • Kişisel ve çevre arındırması

Kaynak : AFADEM ders notları.

TEMEL AFET BİLİNCİ SEMİNER / KONFERANSI

Eğitimin Amacı : Katılımcılarda temel afet bilinci oluşturarak afet öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış biçimlerini kazandırmak.

Hedef Kitle : Talepte bulunan kurum ve kuruluşlar.

Eğitimin Süresi : 2-4 saat.

Ön Koşul : Yok.

Ölçme ve Değerlendirme : Yok

Sertifikasyon : Yok

Eğitimde Yer Alan Konular :

 • Ülkemizde sıklıkla karşılaşılan afetler
 • Afetlerle Mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar
 • Afet Bilinci Kültürü
 • Afet hazırlıklarında Toplumsal Güç Birliği
 • Yaşam Çevremizdeki Riskler
 • Yaşam Çevremizdeki Risklerin Azaltılması
 • Zorunlu Deprem Sigortası
 • Yapısal Olmayan Risklerin Önlenmesi
 • Afetlerin ilk 72 saati için hazırlık
 • Aile Afet Planı
 • Afetler Öncesi, Sırası ve Sonrasında Uygulanması Önerilen Doğru Davranış Şekilleri
 • Afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak davranışlar

Kaynak : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı "İlk 72 Saat", “Birey ve aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi 1”, yayın setleri, afiş ve broşürler.