İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Proje Önerileri


Kimler Başvurabilir?

Çağrılı Projeler
Kamu kurum ve kuruluşları, araştırma kurumları, üniversiteler ve özel hukuk tüzel kişileri; Başkanlık tarafından ilan edilen başvuru süresi içerisinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına çağrılı proje teklifi verebilir. Üniversitelerde en az Yardımcı Doçent, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve araştırma kurumlarında en az Doktor ünvanlı kişiler deprem zararlarının azaltılması çalışmalarına katkı sağlayabilecek araştırma projelerini Başkanlığa önerebilirler.

Güdümlü Projeler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, UDAP internet sayfasında yayımlanan ve güncellenen öncelikli alanlarla ilgili; araştırmacı veya teçhizat altyapısı gelişmiş kurum, kuruluş, işletme, üniversite veya bunların oluşturduğu ortak gruplardan güdümlü proje teklifi isteyebilir. Üniversiteler tarafından önerilen projelerde proje yürütücüsünün en az Yardımcı Doçent derecesine sahip olması, üniversiteler dışındaki kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından önerilen projelerde ise proje yürütücüsünün ilgili alanda en az doktora eğitimi almış olması koşulu aranır.

Başvuru Nasıl Yapılır?
Proje teklifleri ve destek talepleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı UDAP internet sayfasında yayımlanan UDAP Proje Öneri Formu’na uygun olarak hazırlanır ve UDAP Çalışma Grubuna posta ile iadeli taahhütlü olarak teslim edilir. Aynı zamanda udap@afad.gov.tr adresine de gönderilmesi gerekmektedir.