İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Olası Bir Heyelandan Korunmak İçin... 05 Aralık 2017

HEYELAN ÖNCESİ
 1. Heyelan genellikle, kuvvetli bir yağış ya da kar erimesi sonrasında oluşur.
 2. Heyelana karşı duyarlı alanlar: eski heyelan bölgeleri; doğal yamaçların, eski dolguların, çok dik ve derin yamaçların üst ve topuk kesimleridir.
 3. Heyelan açısından güvenli alanlar: sert ve masif kayaların oluşturduğu yamaçlar, yamaç eğiminde ani değişimlerin gözlenmediği nispeten düşük eğimli araziler, burun şeklinde çıkıntılı sırtların üstü veya çevresidir.
 4. Yaşanılan bölgede potansiyel jeolojik afetler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 5. Heyelan açısından sorunlu alanlarla ilgili olarak yer bilimcilere ve mühendislere danışılmalıdır.
 6. Dik yamaçların topuk kesiminde desteği kaldırıcı kazı işlemlerinden ve dik yamaçların kenarında veya tabanında yapı inşasından kaçınılmalı, eğimi fazla yamaçların üzerine dolgu malzemesi dökülmemelidir.
 7. Arazi satın alınmasından, paylaşımından ve inşaat işlemlerinden önce ilgili kurum ve kuruluşlardan konuyla ilgili bilgi alınmalı ve buna göre karar verilmelidir. 
HEYELAN ANINDA
 1. Kapalı alanda; binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktin yoksa içeride kal, sağlam eşyaların altında veya yanında hayat üçgeni oluşturarak ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketini uygula.
 2. Açık alanda; kaçmak için zamanın varsa mümkün olduğu kadar yükseğe git, zamanın yoksa ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile başını ve boynunu koru. 
HEYELAN SONRASI
 1. Yakınında bulunan elektrik, gaz ve su kaynaklarını hemen kapat. Çevrende gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar bulunduğun yeri kibrit veya diğer yanıcı maddeler ya da elektrikli aletlerle aydınlatma. Fener kullan.
 2. Çevrende yaralı veya yardıma muhtaç kişiler varsa, yangın ve yeni bir heyelan tehlikesi yoksa onları yerinden oynatma.
 3. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırak.
 4. Eşya almak için zarar görmüş binalara girme.
 5. Telefonu meşgul etme.
 6. Risk yaratabilecek duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşmamaya özen göster.
 7. Kitle iletişim araçları yoluyla yapılan uyarıları dinle ve söylenenleri uygula.
 8. Heyelan veya çamur akıntısı sonrası meydana gelebilecek sellenmelere karşı dikkatli ol. 

HEYELAN BELİRTİLERİ NELERDİR?

 1. Bina temelleri altında çatlama, yarılma veya ayrılmaların olması, kapı ve pencerelerde sıkışmaların, döşemelerde ve duvarlarda sürekli genişleyen çatlakların gözlenmesi,
 2. Volkanik veya sismik faaliyet yaşanması,
 3. Yeraltı su borularında sızıntıların ve kanalizasyon kanallarında kırılma ve çatlakların oluşması,
 4. Arazide veya yollarda çatlakların, yarıkların veya açılmaların oluşması,
 5. Olağan dışı seslerin duyulması
 6. Tel veya ahşap çitlerde yer değiştirmelerin görülmesi,
 7. Telefon direklerinde, çitlerde ve ağaçlarda yamaç aşağı eğilme ve yatmaların gözlenmesi,
 8. Arazide daha önce olmayan kaynak sularının, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması
İlgili Haberler