İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Proje Konuları ve İlgili Daire Başkanlıkları

S.No Proje Konutları (Yönetmelik 5 inci maddesindeki) İlgili Daire Başkanlığı
1   Afet ve acil durum tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, haritalanması ve raporlanması, DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2   Afete maruz bölgelerin koordinatlandırılması, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3   TAMP kapsamında yerel düzeyde yapılması gereken yatırımlar, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4   Erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemlerinin oluşturulması, DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5   KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı hazırlıklı bulunmak ve gerekli hallerde olaylarda müdahalede ihtiyaç duyulan araç, gereç, teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarının temini, SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6 Sivil savunmaya hazırlık amacıyla ihtiyaç duyulan araç, gereç, mal ve malzemelerin temini, SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7   Bilgi Sistemleri ve Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme sistemleri kurulmasına yönelik malzeme ve teçhizat alımları, BİLGİ SİSTEMLERİ VE HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8   Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale araç, gereç, ekipman ve malzeme ihtiyaçları, MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9   Afetler konusunda bilinçlenmek, afet zararlarını azaltmak, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda toplumda farkındalığın arttırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile afetlere karşı direncin yükseltilmesi, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10   Afet, acil durum ve sivil savunma konularında halkın eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla simülasyon merkezlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11   Afet yönetimi ve karar destek sistemlerine entegre veri ve bilgilerin üretiminin sağlanması, BİLGİ SİSTEMLERİ VE HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12   Afet ve acil durumlar ve sivil savunma konularında çalışma yapan belediye ve özel idare personelinin eğitimi, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI-SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13   Risk azaltmaya yönelik yapısal ve yapısal olmayan önlemler, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI-DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14   Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında, illerin lojistik kapasite oluşturma veya var olan kapasitesini geliştirme, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15   Afet risklerinin azaltılmasında temel teşkil eden güvenli yapılaşmaya yönelik imar ve planlama projelerine ilişkin yatırımlar, PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI-DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16   Afet ve acil durumlarda toplanma alanı olarak belirlenen alanlara yapılacak yatırımlar, İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17   Büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerine mevzuatta afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamında verilen görevlerin yerine getirilmesine ilişkin diğer yatırımlar, TÜM DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

 

Daire Başkanlıklarımız irtibat Numaraları
Birim İrtibat Telefonu
Deprem Daire Başkanlığı  0 312 287 89 39
İyileştrime Daire Başkanlığı  0 312 287 23 35
Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanlığı  0 312 287 39 54
Sivil Savunma Daire Başkanlığı  0 312 258 23 60
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı  0 312 287 89 33
Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanlığı  0 312 258 23 70
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı    0 312 258 23 81
Müdahale Daire Başkanlığı    0 312 258 23 23 (Dahili: 1502)