İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Proje Teklif Formu

1. Konu : Önerilen projenin konusu, kısa fakat açık bir biçimde yazılmalıdır.
2. Amaç : Önerilen projenin amacı ve istenilen sonuç açık biçimde yazılmalıdır.
3. Kapsam : Önerilen projenin kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.
4. Gerekçesi : Önerilen projeye neden ihtiyaç duyulduğu yazılmalıdır.
5. Yöntem : Seçilen projenin (amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken) parametreleri sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ve materyal açık biçimde tanımlanmalıdır.
6. Proje İmkanları : Öneren kuruluşta var olan, projede kullanılacak altyapı/ekipman imkanları belirtilmeli ve uygulanacak yöntem açısından bu imkanların yeterliliği tartışılmalıdır.
7. Katkılar : Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalıdır.
8. Çalışma Takvimi : Projede yer alacak başlıca iş türleri ve bunlar için önerilen zamanlama düzeni uygun bir biçimde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan her birinin ne zaman gerçekleşeceği açık biçimde belirtilmelidir.

Proje Aşamaları Ve Zamanlama
Başlıca Aşamalar Ayrıntılı Bilgi Zamanlama (Ay Olarak)
     
     
 


 
 
8. Başarı Ölçütleri : Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için neler yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı ortaya konulmalıdır.

9. Proje Bütçesi :

Kuruluş Makina Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Diğer Toplam
Büyükşehir Belediyesi / İl Özel İdaresi            
Toplam            
 


 
 
 
Makina/Teçhizat : Mal ve malzeme alımını içermeyen projelerde; her türlü kalıcı donanım, donanım bölümü, bilgisayar, bilgisayar aksamı vb. ile proje dışında da kullanılabilecek yazılım paketleri bu bölüme yazılır. Afet, acil durum ve sivil savunmaya ilişkin mal, malzeme, araç, gereç alımları da bu bölümde gösterilir.
Sarf Malzemesi : Proje sürecince kullanılarak tüketilecek gereçler ile kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan küçük el araçları bu bölüme yazılır ve demirbaşa kaydedilmez.
Hizmet Alımı : Danışmanlık, nakliye, teçhizat bakım ve onarımı, basım vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi tanımlanmış işler bu bölüme yazılır.
Seyahat : Veri toplama, yerinde inceleme, grup çalışması, arazi çalışması vb. gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yurt içi yolculuklar bu bölüme yazılır.

Ekler
Formun ekine projeyi destekleyici rapor, harita, analiz vb. ekler konulabilir.

Bu ayrıntılı proje önerisi, bir asıl ve bir kopya olarak proje başvuru süresi içinde afet ve acil durum yönetimi başkanlığı strateji geliştirme dairesi başkanlığına ulaştırılır.

Proje Teklif Formu'nu indirmek için lütfen tıklayınız.