İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Proje Kriterleri

1) TAMP kapsamında yerel düzeyde yapılması gereken yatırımlar,
a) Türkiye Afet Müdahale Planı kurgusuyla uyumlu olmalıdır.
b) İl Afet Müdahale Planını tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.
c) Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon planlarındaki kapasite geliştirme kararlarında yer almalıdır. (öncelik verilir)
d) Proje ekibinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden bir personel gözlemci üye olarak talep edilmelidir.
2) Afet ve acil durumlar ve sivil savunma konularında çalışma yapan belediye ve özel idare personelinin eğitimi,
a) Türkiye Afet Müdahale Planı kurgusuyla uyumlu olmalıdır.
b) İl Afet Müdahale Planını tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.
c) İl Afet Müdahale Planlarındaki Eğitim programında yer almalıdır. (öncelik verilir)
3) Afetler konusunda bilinçlenmek, afet zararlarını azaltmak, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda toplumda farkındalığın arttırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile afetlere karşı direncin yükseltilmesine yönelik yatırımlar,
a) AFAD Başkanlığınca yürütülen projelerle uyumlu olmalıdır
b) Eğitimde kullanılacak materyaller başkanlığın projesi ile uyumlu ve aynı standartta olmalıdır.
c) Uzmanlık eğitimi projelerinde Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) veya İl AFAD Müdürlüklerinden eğitici desteği alınması.
d) Eğitimlerde kullanılacak malzeme, teçhizat ve ekipmanlar ülke genelinde kullanılan ve müdahale yerinde birbirlerine destek vereceklerinden başkanlığın belirlediği ve kullandığı malzeme standardında olmalıdır.
4) Afet, acil durum ve sivil savunma konularında halkın eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla simülasyon merkezlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı,
a) AFAD Başkanlığınca yürütülen projelerle uyumlu olmalıdır
b) Eğitimde kullanılacak materyaller Başkanlığın projesi ile uyumlu ve aynı standartta olmalıdır.
c) Simülasyon merkezleri, Gezici ve Afet Eğitim Merkezi şeklinde yapılmalı, bölgesel afet türlerini kapsamalıdır.
5) Afet ve acil durumlar ve sivil savunma konularında çalışma yapan belediye ve özel idare personelinin eğitimi,
a) TAMP planında görev alacakların eğitimi ve sivil savunma servis personellerinin eğitimi sivil savunma ve TAMP planlarına uygun olmalıdır. Eğitimde verilecek konular kanun ve tüzükler çerçevesinde olmalıdır.
b) Eğitimler Tüm il ve ilçeleri kapsamalıdır.
c) Eğitimlerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden ve Başkanlıktan eğitici desteği sağlanacak şekilde projelendirilmelidir.
6) Bilgi Sistemleri ve Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme sistemleri kurulmasına yönelik malzeme ve teçhizat alımları konusu altında sunulacak projelerden;
a) Başkanlığımızca yürütülen çalışmalara mükerrerlik teşkil etmemesi,
b) Kurulacak sistemlerin birbiri ile uyumlu olması,
c) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri için kurumsal faaliyetlerin elektronik ortama aktarılması konularına yönelik çalışmalar olmaması,
d) Haberleşme sistemlerinin daha çok Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM) ile sahada görev yapanların iletişimine yönelik olarak projelendirilmesi,
e) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ile entegrasyonda bir sorun yaşanmaması için oluşturulan bilgi ve haberleşme standartlarına uyumu olması beklenmektedir.
7) Afet yönetimi ve karar destek sistemlerine entegre veri ve bilgilerin üretiminin sağlanması konusundaki projelerden beklentiler,
a) Başkanlığımızca yürütülen çalışmalara mükerrerlik teşkil etmemesi,
b) AYDES sisteminin kullanacağı acil ve öncelikli konuları kapsaması,
c) Proje sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği/entegre edilebilirliği,
d) Projenin ilin risk ve tehlike önceliklerine göre belirlenmesi,
e) Projenin AYDES sistematiği ve ihtiyaçları ile uygunluk derecesi,
f) Projenin müdahale hizmetleri yönetmeliğinin kurumlara dağıttığı görevler ile örtüşmesi gerekmektedir.
8) Afet ve acil durumlarda toplanma alanı olarak belirlenen alanlara yapılacak yatırımlar,
a)Türkiye Afet Müdahale Planı kurgusuyla uyumlu olmalıdır.
b)İl Afet Müdahale Planını tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.
c)İl Afet Müdahale Planında belirlenmiş olan toplanma alanlarına öncelik vermelidir.
d)Toplanma ve geçici barınma alanları belirlenen alanların sürdürülebilirlik sağlanması amacıyla bu alanların kamusal açık alanlar (kent ormanları, kent parkları, spor sahaları vb.)kullanılması ile ilgili projeler hazırlanmalı.
e) Toplanma ve geçici barınma alanları belirlenen bu yerlerin altyapıları( su, kanalizasyon, elektrik vb.) hazır hale getirilir.
f)Bu alanlardaki üst yapıların afet ve acil durumlarda kullanılabilecek nitelikte alınması ve/veya yapılması,
g)Bu alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılmasının teşviki sağlanması
h)Bu alanların plan ve uygulama aşamasında güvenlik unsurları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
9) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı hazırlıklı bulunmak ve gerekli hallerde olaylarda müdahalede ihtiyaç duyulan araç, gereç, teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarının temini,
a) Yerel Düzey KBRN Hizmet Grubu Operasyon planlarındaki kapasite geliştirme kararlarında yer almalı (öncelik verilir)
b) Aşağıda belirtilen malzemelerden oluşması gerekmektedir.

1. Düşük Riskli İllerde Bulunması Gereken Malzemeler KBRN Ekip Malzemesi
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 A Düzeyi koruyucu giysi seti 2 Adet
2 B Düzeyi koruyucu giysi seti 2 Adet
3 C Düzeyi aktif karbonlu koruyucu giysi seti 10 Adet
4 D Düzeyi tek kullanımlık giysi 50 Adet
5 Elbise test kiti 1 Adet
6 KBRN gaz maskesi 10 Adet
7 Sanayi tipi gaz maskesi 10 Adet
8 KBRN filtre 10 Adet
9 Sanayi tip filtre 10 Adet
10 Sırtta taşınabilir dekontaminasyon ünitesi 1 Adet
11 KBRN dekontaminasyon solüsyon seti 2 Adet
12 Dekontaminasyon sonrası giysi seti 100 Adet
13 Kimyasal tespit dedektörü 1 Adet
14 Biyolojik tespit cihazı 1 Adet
15 Radyasyon tespit dedektörü 1 Adet
16 Gaz Tespit dedektörü 1 Adet
17 Hava Kalite ölçüm cihazı 2 Adet
18 KBRN acil müdahale seti (dar kapasite) 1 Adet
19 KBRN kişisel koruyucu set (dar kapasite) 1 Adet
10 Koruyucu ilaçlar-(atropin-iyot tablet) 30 Adet
 
2. Orta Riskli İllerde Bulunması Gereken KBRN Malzemesi
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 A Düzeyi koruyucu giysi seti 4 Adet
2 B Düzeyi koruyucu giysi seti 4 Adet
3 C Düzeyi  aktif karbonlu koruyucu giysi seti 40 Adet
4 D Düzeyi tek kullanımlık giysi 75 Adet
5 Elbise test kiti 1 Adet
6 KBRN gaz maskesi 10 Adet
7 Sanayi tipi gaz maskesi 25 Adet
8 KBRN filtre 40 Adet
9 Sanayi tip filtre 50 Adet
10 Sırtta taşınabilir dekontaminasyon ünitesi 2 Adet
11 KBRN dekontaminasyon solüsyon seti 3 Adet
12 Dekontaminasyon sonrası giysi seti 100 Adet
13 Kimyasal tespit dedektörü 1 Adet
14 Biyolojik tespit cihazı 1 Adet
15 Radyasyon tespit dedektörü 1 Adet
16 Gaz Tespit dedektörü 1 Adet
17 Hava Kalite ölçüm cihazı 2 Adet
18 KBRN acil müdahale seti (orta kapasite) 1 Adet
19 KBRN kişisel koruyucu set (orta kapasite) 6 Adet
10 Koruyucu ilaçlar-(atropin-iyot tablet) 50 Adet
 
3. Yüksek Riskli İllerde Bulunması Gereken KBRN Malzemesi
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 A Düzeyi koruyucu giysi seti 4 Adet
2 B Düzeyi koruyucu giysi seti 4 Adet
3 C Düzeyi  aktif karbonlu koruyucu giysi seti 40 Adet
4 D Düzeyi tek kullanımlık giysi 100 Adet
5 Elbise test kiti 1 Adet
6 KBRN gaz maskesi 40 Adet
7 Sanayi tipi gaz maskesi 60 Adet
8 KBRN filtre 80 Adet
9 Sanayi tip filtre 110 Adet
10 Sırtta taşınabilir dekontaminasyon ünitesi 2 Adet
11 KBRN dekontaminasyon solüsyon seti 4 Adet
12 Dekontaminasyon sonrası giysi seti 100 Adet
13 Dekontaminasyon çadırı 1 Adet
14 Seyyar Dekontaminasyon ünitesi 1Adet
15 Kimyasal tespit dedektörü 1 Adet
16 Biyolojik tespit dedektörü 1 Adet
17 Radyasyon tespit dedektörü 1 Adet
18 Gaz Tespit dedektörü 1 Adet
19 Hava Kalite ölçüm cihazı 2 Adet
10 KBRN acil müdahale seti (yüksek kapasite) 1 Adet
21 KBRN kişisel koruyucu set (yüksek kapasite) 10 Adet
22 Koruyucu ilaçlar-(atropin-iyot tablet) 100 Adet
 
4. Arama ve Kurtarma Birlikleri KBRN Ekipman Listesi
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 A Düzeyi koruyucu giysi seti 10 Adet
2 A Düzeyi kıyafet içi termal giysi 10 Adet
3 B Düzeyi koruyucu giysi seti 10 Adet
4 C Düzeyi  aktif karbonlu koruyucu giysi seti 100 Adet
5 D Düzeyi tek kullanımlık giysi 500 Adet
6 Elbise test kiti 2 Adet
7 KBRN gaz maskesi sınıf 3 50 Adet
8 Sanayi tipi gaz maskesi 100 Adet
9 KBRN filtre 360 Adet
10 Sanayi tip filtre 360 Adet
11 Sırtta taşınabilir dekontaminasyon ünitesi 3 Adet
12 Seyyar dekontaminasyon ünitesi 1Adet
13 KBRN dekontaminasyon solüsyon seti 10 Adet
14 Dekontaminasyon sonrası giysi seti 1000 Adet
15 Arazi duşu 1 Adet
16 Atık su modülü (3 tonluk) 2 Adet
17 Portatif su tankı 2 Adet
18 Dekontaminasyon çadırı 1 Adet
19 Kimyasal tespit dedektörü 2 Adet
10 Biyolojik tespit dedektörü 2 Adet
21 Radyasyon tespit dedektörü 2 Adet
22 Gaz tespit dedektörü 2 Adet
22 Hava kalite ölçüm cihazı 4 Adet
24 KBRN acil müdahale seti (yüksek kapasite) 5 Adet
25 KBRN kişisel koruyucu set (yüksek kapasite) 10 Adet
26 Koruyucu ilaçlar-(atropin-iyot tablet) 100 Adet
27 KBRN kontamine kabin 3 Adet
28 KBRN sedyesi 5 Adet
 

10) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya hazırlık ve müdahale amacıyla ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman, mal ve malzemelerin temini,
a) Türkiye Afet Müdahale Planı kurgusunu destekleyici nitelikte olmalıdır.
b) Aşağıda belirtilen araç, gereç ve malzemelerden oluşturulmalıdır.
Arama Kurtarma Malzemeleri Standartları
1. Hava Arama Kurtarma Aracı
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 SAR Helikopter/Birliklere 3 Adet
 
2. Köpekli Arama Aracı
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 Özel dizayn 4x4 panel-van en az 15-17 m3 / Birlikler-belirlenecek iller 1 Adet
 
3. Kentsel Arama Kurtarma Araçları
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 Hafif tonajlı  (taşıma kapasitesi 1.000 kg. ya kadar) kurtarma aracı/ Birliklere 5 Adet
2 Hafif tonajlı  (taşıma kapasitesi 1.000 kg. ya kadar) kurtarma aracı/ İllere 1 Adet
3 Orta tonajlı (taşıma kapasitesi 1.000-3.500 kg. ya kadar) kurtarma aracı/Birliklere 5 Adet
4 Orta tonajlı (taşıma kapasitesi 1.000-3.500 kg. ya kadar) kurtarma aracı/Büyükşehir statüsündeki illere 2 Adet
5 Orta tonajlı (taşıma kapasitesi 1.000-3.500 kg. ya kadar) kurtarma aracı/ Diğer illere 1 Adet
6 Ağır tonajlı (taşıma kapasitesi 3.500 kg. Üzeri) kurtarma aracı/Birliklere 5 Adet
7 Ağır tonajlı (taşıma kapasitesi 3.500 kg. Üzeri) kurtarma aracı/ Büyükşehir statüsündeki illere 1 Adet
 
4. Doğada Arama Kuratrma Araçları
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 3 tonluk 4x4 kamyon (kar küreme aparatlı) /Birliklere 1 Adet
2 4x4 çift kabin off road dizayn’lı/Birliklere 2 Adet
3 4x4 satatıon vagon off road dizayn’lı/Birliklere 1 Adet
4 ATV/Birliklere 2 Adet
5 Dağ motoru/Birliklere 2 Adet
6 4x4 çift kabin off road dizayn’lı/ Dağ kazalarının fazla olduğu illere 1 Adet
7 Snowtrak /Birliklere 1 Adet
8 Kar Motosikleti ( İleri-geri vites) /Birliklere 2 Adet
9 Kar Motosikleti ( İleri-geri vites) / Dağ – çığ kazalarının fazla olduğu illere 1 Adet
 
5. Suda Arama Kurtarma Araçları
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 Özel dizayn, uzun şase panel-van tipi, yüksek tavan en az 15 m3 /Birliklere 1 Adet
2 Özel dizayn, uzun şase panel-van tipi, yüksek tavan en az 15 m3/ Dalış ekibi olan illere 1 Adet
3 4x4 çift kabin off road dizayn’lı/Birliklere 1 Adet
 
6. Selde Arama Kurtarma Araçları
S. No Malzeme Listesi Miktarı
1 3 tonluk 4x4 kamyon/Birliklere 1 Adet
2 4x4 çift kabin araç/ Sel faleketinin sıkça yaşandığı illere 1 Adet
3 Howercraft/Birliklere 1 Adet
4 Jet ski/Birliklere 1 Adet
5 Özel donanımlı Amfibik ATV/Birliklere 1 Adet