İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

AFM - Afet Farkındalık Merkezi

PROJE FİKRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Proje; AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’nde “Afet Bilinci Farkındalık” seminerlerine katılan katılımcılar ile AFAD saha ve eğitim tecrübeleri ışığında hazırlanmıştır.

Katılımcıların geri bildirimleri, özellikle öğretmenlerin doldurdukları anket formları ve yapılan bilimsel araştırmalar, en iyi öğrenme şeklinin deneyimleyerek öğrenme olduğunu açıkça göstermiştir. Bu doğrultuda bilgilerin kalıcılığını sağlamak için yaşayarak, yarışarak ve eğlenerek öğrenme imkânı sağlayacak bir merkezin geliştirilmesi fikri doğmuştur.

PROJENİN AMACI

Deneyimleyerek öğrenme ve oyunlaştırma yöntemlerini ilk defa birlikte kullanan Proje; başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm halkımızı kapsayan hedef kitleye yeni, etkin ve kalıcı farkındalık kazandırma metotlarının son teknolojilerle zenginleştirilerek uyarlandığı, özel bir merkez oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

PROJENİN HEDEFLERİ

 • Ülkemizin gelişen vizyonu doğrultusunda diğer ülkelerde örneği olmayan Afet Farkındalık Merkezi kompleksi oluşturmak,                                         
 • Afet bilincinin ulusal kültürümüzde yaygınlaşmasını sağlayacak eğitim oyun ve etkinliklerle, endüstriyel tasarımlar, cihazlar, tatbikat uygulamaları, sanat, spor sistemleri oluşturmak,
 • Doğa olaylarının; dünyanın aktif yapısı gereği oluşan sıradan olaylar olduğunun vurgulanacağı ancak hazır olmadığımız zaman ve hazır olmadığımız için doğa olaylarının afete dönüşebileceği bilincini oluşturacak model, oyun ve sistemler oluşturmak,
 • Önlem alırsak zarar görmeyiz kültürünü ulusal kültürümüz haline getirmek,
 • Depremlerin oluşumunu ve parametrelerini somutlaştıracak model, cihaz, sistemler kurarak “Deprem bir doğa olayıdır” farkındalığını oluşturmak ve  diğer doğa olayları için de benzer sistemler tasarlamaktır.                                      
 • "Sağlam bina depremde yıkılmaz, binalarımızı yıkan deprem değil bilinçsizliğimizdir." kültürünü geliştirecek, bu kültürü somutlaştıracak modeller, oyunlar ve cihazlar geliştirmek,
 • Üniversitelerdeki yerbilimleri, tasarım, inşaat, mimari, meteoroloji, eğitim, müzecilik ve şehir planlama gibi bilim dallarının eğitimleri için teknik altyapı oluşturmak,
 • Tüm afet eğitimleri için destekleyici eğitim sistemleri, tatbikatları, bilgisayar oyunları vb. geliştirmek,
 • Merkez oluşturulduktan sonra diğer illerde merkezi yaygınlaştırmak,
 • Merkezdeki sergiler ve eğitimlerle ülkemiz insanına  “Biz en iyisini yapabiliriz” ile “Gerekli olan kapasite, güç ve imkân bizde vardır” güvenini aşılamak,
 • Binanın fiziksel koşullarını ve verilecek eğitimlerin içeriklerini engelli bireylerin de faydalanmasını sağlayacak şekilde tasarlamak,

PROJENİN MEVCUT DURUMU

Projenin fizibilite etüdü tamamlanmış olup AR-GE çalışmaları sürmektedir. Buna göre:

 • Yerinde inceleme çalışmaları yapılmakta, yurt içi ve yurt dışında alanının en iyi örnekleri incelenmektedir. İncelenen merkezlerdeki olumlu/olumsuz durumlar proje için değerlendirilmektedir.
 • Projede yer alan tasarımlar detaylandırılmaktadır.
 • Afet Farkındalık Merkezi’nin önemini ve özelliklerini anlatan “Tanıtım Filmi”  hazırlanmaktadır.
 • Merkezin inşası için Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kampüs alanı içinde yer alan arazi, Başkanlığımız Oluru ile tahsis edilmiştir.
 • Afet Farkındalık Merkezi Projesi, mimari avan proje hazırlanması ile içeriğinde yer alan ve AR-GE süreci gerektiren konuların çalışılması adına ön hazırlık ve piyasa araştırması sürecine girilmiştir.

Konunun uzmanları, üniversiteler, ilgili kurumlar, Kalkınma Bakanlığı ve TUBİTAK'ın katılımı ile 25 Kasım 2016 tarihinde Başkanlığımız bünyesinde “Afet Farkındalık Merkezi Çalıştayı”  gerçekleştirilmiştir.

PROJENİN ÜLKEMİZE KATKILARI

 • Afetler nedeniyle  can kayıpları olmasının ve ülke ekonomisinin yara almasını önleme,
 • Ülkemizin gelişen vizyonuna katkı,
 • İhtiyaç duyanlar için tatbikat ve eğitim imkânı,
 • Ülke turizmine katkı,
 • Örnek eğitim modeli,
 • Özgüven aşılama,
 • AR-GE ve yenilikçilik
 • Yerli sanayi kapasite ve tecrübesinin arttırılması
 • Türkiye’nin AR-GE ve rekabet gücünün arttırılması sağlanacaktır.

Proje fizibilitesinde yer alan özgün düzenek, model ve faaliyetlerin tamamı AFAD Proje Ekibi tarafından tasarlanmış olup patentleri AFAD’ a dolayısıyla da ülkemize ait olacaktır.