İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’nde bugüne kadar yaklaşık 300.000 kişi “Afet Bilinci Farkındalık” seminerlerimize katılmıştır. Tüm eğitimlerimizden sonra katılımcılarımızdan eğitimlerimizin daha verimli olabilmesi için önerilerini yazması istenmiştir.  Proje;  bu öneriler ve AFAD saha ve eğitim tecrübeleri ışığında hazırlanmıştır çünkü hedef kitlenin ihtiyaç, öneri ve özellikleri göz ardı edilerek yapılan ısmarlama ve ithal tüm projelerin başarısız olduğu görülmüştür. Hem seminerlerimize katılan öğrenciler üzerinde senelerce yapılan gözlemlerimiz, hem katılımcı öğretmenlerimiz, hem de bilimsel araştırmalar göstermektedir ki en iyi öğrenme şekli deneyimleyerek öğrenmedir.  Eğitimlerimizden sonra aldığımız geri bildirimler ile katılımcıların özellikle öğretmenlerin doldurdukları anket formları deneyimleyerek hatta yarışarak, eğlenerek öğrenme yönteminin başarılı olduğunu ve merkezin geliştirilmesi gerektiği fikrini doğurmuştur. Bu sebeple Afet Farkındalık Merkezi için tasarlanan bütün model ve düzenekler katılımcılar tarafından yapılıp, denenecek şekilde tasarlanmıştır. Bütün etkinlikler interaktif olacaktır.

AFAD Deprem Simülasyon Merkezi artık talebi yeterince karşılayamamaktadır. Katılımcı görüşleri de merkezin kapasitesinin arttırılarak, katılanların hepsinin interaktif uygulamalara dâhil edilmesi gerektiği yönündedir.

Projenin Ana Girdileri

  • AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’nde yıllarca her yaş grubundan, her sosyal gruptan halkımıza verilen eğitimler sonucu oluşan eğitim tecrübeleri
  • AFAD Deprem Simülasyon Merkezi için oluşturulan cihaz ve modeller
  • AFAD Deprem Simülasyon Merkezi katılımcı anket formları
  • AFAD Deprem Simülasyon Merkezi katılımcılardan alınan geri bildirim ve öneriler
  • AFAD personelinin afet saha ve eğitim tecrübeleri

Projenin Hedef Aldığı Kitle ve/veya Bölge

Toplumumuzda yer edinmiş olan “Deprem olur bina yıkılır, bu kaçınılmazdır.” anlayışının yıkılarak yerine “Deprem bir doğa olayıdır, tedbir almazsak afete dönüşür.” anlayışını, tüm doğa olayları ve afetler için inşa etmek gerekmektedir. Bu konu ile ilgili eğitimlere şüphesiz ki küçük yaşta başlanılmalıdır. Bu nedenle projenin hedef kitlesi başta geleceğimizin teminatı olan çocuklar olmak üzere, tüm ülke halkıdır. Bununla birlikte elde edilen kazanımların dünya ülkelerine pazarlanması da projede bir hedef olarak gözetilmektedir.

Projenin Uygulama Yeri ve Alanı

Afet Farkındalık Merkezi'nin kurulması için  ana bina alanı ~22.100 m2 ,planetaryum ve laboratuvarlar alanı ~11.100 m2   ve  açık olan ~62.000 m olmak üzere toplamda ~92.200 m2 arsaya ihtiyaç duyulacağı planlanmıştır. Arsa kullanımı hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

 

AFET FARKINDALIK MERKEZİ KAMPÜS PLANI

 

AFM Ana Bina Alanı

22.100 m²   

Planetaryum ve Laboratuvarlar

11.100 m²    

Otopark

13.000 m²   

Afet Durumlarında Dönüştürülebilir Alan

6.000 m² 

Pentatlon ve Oyun Alanları

10.000 m² 

Spor ve Oyun Parkı

6.000 m²   

Türkiye Haritası

1.000 m²   

Helikopter Kurtarma Simülatörü

5.000 m²   

AFAD Kamp Modelleri

10.000 m²   

Kurgulanmış Bina Modelleri

5.000 m²   

Heyelan Modeli

1.000 m²   

İmar Payı                       

5.000 m²   

Toplam Alan

92. 200 m²