İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Projenin Amaç ve Hedefleri

PROJENİN AMACI

Kalkınma Bakanlığınca onaylanarak 2016 yılı yatırım programına dâhil edilmiş olan projenin amacı, ülkemizin gelişen vizyonu doğrultusunda diğer ülkelerde örneği olmayan “Afet Farkındalık Merkezi Kompleksi” oluşturmaktır.

Proje; yeni, etkin ve kalıcı farkındalık kazandırma metotlarının son teknolojilerle zenginleştirilerek uyarlandığı, özel bir merkez oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Başta gençler ve çocuklar olmak üzere; projenin hedef kitlesi olan tüm halkımızın afetlere karşı dikkat ve farkındalığını arttırmak amaçlı, deneyimleyerek öğrenme ve oyunlaştırma yöntemleri bu projede ilk defa birlikte kullanılmıştır.

 

PROJENİN HEDEFLERİ

 • Ülkemizin gelişen vizyonu doğrultusunda diğer ülkelerde örneği olmayan Afet Farkındalık Merkezi kompleksi oluşturmaktır;                                                  Yaptığımız araştırmalar sonucu, afet müzeleri ve afet eğitim merkezlerindeki sistemlerin projemizde tasarlanan yenilikçi, farklı yaklaşımları, etkileşimli, interaktif, oyun, yarışma ve sistemleri içermediği düşünülmektedir.
 • Afet bilincinin ulusal kültürümüzde yaygınlaşmasını sağlayacak eğitim oyun ve etkinlikerl, endüstriyel tasarımlar, cihazlar, tatbikat uygulamaları, sanat, spor sistemleri oluşturmaktır;                                                                                                                                                                                                                                       Bu eğitim etkinlikleri ve düzeneklerinin, AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’nde denenmiş, başarılı oldukları görülmüştür. Sistemlerin başarısı katılımcı anket formları, bire-bir beyanlar, eğitimlerde aldığımız geri bildirimler ve okullardan aldığımız uzun vadeli geri bildirimler ile görülmüştür.
 • Doğa olaylarının; dünyanın aktif yapısı gereği oluşan sıradan olaylar olduğunun vurgulanacağı ancak hazır olmadığımız zaman ve hazır olmadığımız için doğa olaylarının afete dönüşebileceği bilincini oluşturacak model, oyun ve sistemler oluşturmaktır.
 • Önlem alırsak zarar görmeyiz kültürünü ulusal kültürümüz haline getirmektir.
 • Depremlerin oluşumlarını, parametrelerini somutlaştıracak model, cihaz, sistemler oluşturarak “Deprem bir doğa olayıdır” farkındalığını oluşturmak ve  diğer doğa olayları için de benzer sistemler tasarlamaktır.                                                                                                                                                                      Depremlerin oluşumu, yerin derinliklerinde olduğu için insanlar bu süreci zihinlerinde somutlaştırmakta zorlanmaktadırlar.
 • “Sağlam bina depremde yıkılmaz, binalarımızı yıkan deprem değil bilinçsizliğimizdir." kültürünü geliştirecek ve asıl önemlisi somutlaştıracak modeller, oyunlar, cihazlar geliştirmektir.
 • Ülkemizin diğer ülkelere örnek olabileceği bir vizyon geliştirmektir.
 • Üniversitelerin yerbilimleri, tasarım, inşaat, mimari, meteoroloji, eğitim, müzecilik, şehir planlama gibi bilim dallarının eğitimleri için teknik altyapı oluşturmaktır.
 • Tüm afet eğitimleri için destekleyici eğitim sistemleri, tatbikatları, bilgisayar oyunları vb. geliştirmektir.
 • Merkez oluşturulduktan sonra diğer illerde yaygınlaştırılacaktır.
 • Merkezdeki sergiler ve eğitimler ülkemiz insanına  “Biz en iyisini yapabiliriz” ve “Gerekli olan kapasite, güç ve imkân bizde vardır” güvenini aşılamaktır.
 • Hem binanın yapısı hem eğitimlerin içerikleri ve düzeneklerin fiziksel yapıları engelli bireylerin de eğitime katılmalarına imkan verecek şekilde tasarlanacaktır.