İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Projenin Mevcut Durumu

Projenin fizibilite etüdü tamamlanmış olup AR-GE çalışmaları sürmektedir. Buna göre:

  • Yerinde inceleme çalışmaları yapılmakta, yurt içi ve yurt dışında alanının en iyi örnekleri incelenmektedir. Bu incelemeler; ilk elden tecrübe edinme, uygulama ve ünitelerin çalışma prensipleri hakkında bilgi edinme imkânı sağlamaktadır. İncelenen merkezlerdeki olumlu/olumsuz durumlar proje için değerlendirilmekte, böylece oluşturulacak şartnameler eksiksiz hazırlanacaktır.
  • Projede yer alan tasarımlar detaylandırılmaktadır.
  • Afet Farkındalık Merkezi’nin önemini ve özelliklerini anlatan “Tanıtım Filmi”  hazırlanmaktadır.
  • Merkezin inşaası için Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kampüs alanı içinde yer alan arazi, Başkanlığımız Oluru ile tahsis edilmiştir.
  • Afet Farkındalık Merkezi Projesi, mimari avan proje hazırlanması ile içeriğinde yer alan ve AR-GE süreci gerektiren konuların çalışılması adına ön hazırlık ve piyasa araştırması sürecine girilmiştir.

Konunun uzmanları, üniversiteler, ilgili kurumlar, Kalkınma Bakanlığı ve TUBİTAK'ın katılımı ile 25 Kasım 2016 tarihinde Başkanlığımız bünyesinde “Afet Farkındalık Merkezi Çalıştayı”  gerçekleştirilmiştir.