İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Projenin Ülkemize Katkıları

  • Afetler nedeniyle  can kayıpları olmasının ve ülke ekonomisinin yara almasını önleme,
  • Ülkemizin gelişen vizyonuna katkı,
  • İhtiyaç duyanlar için tatbikat ve eğitim imkânı,
  • Ülke turizmine katkı,
  • Örnek eğitim modeli,
  • Özgüven aşılama,
  • AR-GE ve yenilikçilik
  • Yerli sanayi kapasite ve tecrübesinin arttırılması
  • Türkiye’nin AR-GE ve rekabet gücünün arttırılması sağlanacaktır.

 Proje fizibilitesinde yer alan özgün düzenek, model ve faaliyetlerin tamamı AFAD Proje Ekibi tarafından tasarlanmış olup patentleri AFAD’ a dolayısıyla da ülkemize ait olacaktır.