İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Neler Yapıyoruz

Afetler Gerçekleşmeden Riskler Azaltıyoruz

AFETLER GERÇEKLEŞMEDEN RİSKLERİ AZALTIYORUZ

Ülkemizde meydana gelebilecek her türlü afetten sonra gerçekleştirilecek müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2014 yılında hazırlandı. Bu çerçevede bir afet sonrasında yerine getirilmesi gereken çalışmalar ile ilgili tüm bakanlık kurum ve kuruluşlar arasındaki görev, yetki ve sorumluluklar belirlendi. TAMP kapsamında 28 adet Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı 2015 yılında tamamlandı. 2016 yılında ise  81 İl Afet Müdahale Planı ve bu planların eki 26 adet Hizmet Grubu Operasyon Planı hazırlandı.

Afetler konusunda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülebilmesini sağlayacak afet yönetimi sistemimizin çatı belgesi  Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın (TAYSB) geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağını açıklayan bir plan olan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) hazırlıklarına da başlandı. TARAP’ta afet riskleri ele alınırken bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya, aile ve bireye kadar uzanan tüm paydaşlar yönetişim perspektifinde bir araya geliyor.

TARAP’ın uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacak. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlanmış olacak .

TAMP Planı 

Afet Eğitimleri ile Zihinsel Dönüşüm Sağlanıyor

AFET EĞİTİMİ İLE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Afet ve acil durumlar konusunda verilen eğitimlerle; toplumda farkındalık oluşturmak, afetleri başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek ve yeterlilik bilincinin toplumun tüm kesimine yerleştirilmesini sağlamak amacıyla ‘Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi’ başlatılmıştı. 2018 itibariyle proje kapsamında 10 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. 

Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi AYDES

BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİ

Afet ve acil durum süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi, yönetilmesi ve yöneticilere karar desteği sunulması amacıyla Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) geliştirilmiştir. AYDES, Coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet anında ulusal kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizmalarına sahip bir sistemdir. Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) bilişim altyapısını da oluşturan AYDES, afetin planlama, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin tümünü kapsayacak şekilde çalışmaktadır. Afet süreçlerinin planlanması, iyileştirilmesi, daha hızlı ve etkin yönetilmesi için afet yönetiminde yer alan ilgili Bakanlıklara ve taşra teşkilatımızın kullanımına sunulmuştur.

AYDES 3 ana modülden oluşmaktadır. Olay Komuta Sistemi, sıfırıncı dakikadan itibaren tüm müdahale aşamalarının yönetilmesini sağlar. Mekansal Bilgi Sistemi, afet anında kullanılabilecek tüm coğrafi verilerin AYDES’te toplanarak analizine imkan sağlar. İyileştirme Sistemi, Afet ve acil durumlar sonrasında hayatın en kısa sürede normale dönmesi için hasarın tespiti, acil yardım taleplerin takibi, etüt raporlama sürecinin sistematik hale getirilmesini sağlar.

AYDES Projesi

Gözlem İstasyonları ile Depremler Her An Takip Ediyoruz

DEPREMLERİ 7/24 TAKİP EDİYORUZ

2012 yılında yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP 2023) kapsamında şu ana kadar Kentsel Dönüşüm Yasası ve Doğal Afet Sigortaları Yasası yürürlüğe girdi ve afet risk azaltma çalışmalarına destek sunan Ulusal Deprem Araştırma Programı başlatıldı. UDSEP-2023, deprem kayıplarının en aza indirgenmesini hedefleyen stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren örnek bir çalışmadır.

Ülkemiz ve yakınlarında meydana gelen depremleri 950 deprem istasyonu ile 7/24 takip ediyoruz. Bugün, deprem gözlem istasyonu sayısı açısından Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz.

Deprem sonrası afet bölgesinin genel durumunu yansıtan, tahmini hasar ve kayıp bilgilerinin yer aldığı AFAD-RED (Hızlı Deprem Kayıp ve Hasar Tahmin Yazılımı ; AFAD-Rapid Earthquake Damage and Loss Estimation Software) programını başlattık.

Yeni Deprem Tehlike Haritamız, güncellenen “Deprem Yönetmeliği” ile eş zamanlı olarak 2018 yılında resmi gazetede yayınlanmış olup 2019 yılında da yürürlüğe girecektir.

Deprem Web Sitesi

Tüm Donanımımızla Her Koşulda Yanınızdayız

HER KOŞULDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

1999 yılında yaşanan Marmara Depreminde yaşanan imkansızlıklar ve koordinasyon eksikliği sonucunda üç kurumun birleştirilmesi ile 2009’da Başbakanlığa bağlı AFAD kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı.

2011 yılında meydana gelen Van merkez ve Erciş ilçesinde meydana gelen iki büyük deprem sonrasında hızlı müdahele ve etkin koordinasyonla elde edilen sonuç, arama kurtarma hizmetlerinde profesyonel olarak yetiştirilmiş personel, çağın gereklerine uygun modern araç, gereç ve malzeme ile donatılmış ekip ve birliklerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Van Depremi’nde:

0-6. Saatte: 1.000’den fazla personel olay yerine sevk edildi.

0-18 Günde: 13 çadırkent kurulmuş, 75.000 çadır dağıtıldı.

39. Günde: Afet konutlarının inşaatı başladı.

1. Yılında: 15.341 konut teslim edildi.

Arama kurtarma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında 2012 öncesi 353 olan araç envanteri, 101 adet orta, 115 adet hafif, 21 adet ise ağır tonajlı arama kurtarma aracı; 18 adet arazi aracı, 103 adet 8*8 amfibik araç,  23 adet mobil koordinasyon aracı ve 20 adet haberleşme aracı olmak üzere toplam 401 özel dizayn araç envantere katıldı ve araç sayısı toplamda 754’e çıkarıldı. 

Özel olarak tasarlanan araçlar arama kurtarma mal ve malzemesi ile donatılarak il ve birlik müdürlüklerimize gönderildi.

Türkiye, deprem, sel, heyelan gibi afetlerin her an yaşanabileceği bir ülkedir. Afet ve acil durum hallerinde barınma ihtiyacının hızlıca karşılanması için çadır stoku artırıldı. Stoklardaki Türk aile tipine uygun çadır sayısı yaklaşık 100 bine ulaştırıldı. Yeni kurulan AFAD lojistik depolarında ve Kızılay depolarında bulunan çadırlar, muhtemel bir afette en kısa sürede afetzedelere ulaştırılacak şekilde hazır tutuluyor.

Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer Tehlikelere Karşı Toplumumuzu Hazırlıyouz

KBRN TEHLİKELERİNE KARŞI TOPLUMUMUZU HAZIRLIYORUZ

AFAD olarak, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı ülke genelinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevliyiz. Bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, ülkemizin bu tür tehditlere yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesini arttırmak üzere faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz.

Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı  

yardım

YARDIM KAMPANYALARIMIZ MAZLUMLARA UMUT OLUYOR

Arakan yardım kampanyası

Yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren, 2012 yılında başlayan saldırılar sonrası yerlerinden edilmeye çalışılan Arakanlı Müslümanlar yine büyük acılar yaşıyor. Şiddetini artıran saldırılarda binlercesi hayatını kaybeden, onbinlercesi göç yoluna düşen Arakanlı Müslümanlara 2012 yılından bu yana insani yardımda bulunan AFAD, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı bölgeden yükselen yardım çığlığına sesiz kalmayarak yeniden harekete geçti.

Terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinin insani yardım faaliyetleri AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda Yerli ve Yabancı STK’ların desteğiyle lojistik depomuz üzerinden yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte bölgede acil olarak aşağıda belirtilen insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Nakdi yardımlarınızı Başkanlığımız koordinasyonunda başlatılan Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Banka Hesap Numaralarına yapabilirsiniz.

Suriyeli sığınmacılara yardım kampanyası

Suriye’deki olaylar sebebiyle gerek ülkemize sığınan gerekse sınırın diğer tarafında yaşam mücadelesi veren yüzbinlerce insanın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD koordinasyonunda bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanyaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi ve banka hesap numaraları aşağıdadır.

Batı Balkan ülkeleri sel felaketi yardım kampanyası

2014 yılı Mayıs ayında Batı Balkan Ülkelerini etkisi altına alan sel ve su baskınları sebebiyle oluşan ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi ile banka hesap numaraları aşağıdadır.

Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkelerine yardım kampanyası

Afrika Kıtasının doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık, susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere bölge halkı bir insanlık dramıyla karşı karşıya bulunmaktadır. İnsani yardım ihtiyacının karşılanması amacıyla AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi ile banka hesap numaraları aşağıdadır.

Myanmar yardım kampanyası

Güneydoğu Asya’da bulunan Myanmar’da yaşanan iç çatışma, etnik kıyım ve yoksulluk nedeniyle ülkenin Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlar büyük bir insanlık dramı ile karşı karşıya kalmışlardır. Barınma, açlık, susuzluk sorunlarıyla boğuşan, salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge halkına gerekli yardım ve desteği sağlamak amacıyla AFAD koordinasyonunda başlatılan kampanyaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi ile banka hesap numaraları aşağıda yer almaktadır.

Kampanyaları Destekle

Our humanitarian aid reaches to CAR refugees in CHAD Zafaya Camp Chad source AFAD

DÜNYANIN VİCDANI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Ülkemiz, yardım bekleyen değil, “yardım beklenen” ülke olmuştur. Son dönemde; sel, kıtlık, kuraklık, yangın, iç karışıklık gibi nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan 5 kıtada son 6 yılda 50’yi aşkın ülkeye insani yardımda bulunduk. Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Bu alanda dünyada en başarılı ve öncü ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız.

Zor durumdaki insanlara ve insanlığa umut olan Türkiye, Kalkınma İnisiyatifleri adlı kuruluşun açıkladığı Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre geçen yıl 6 milyar dolar yardım yaparak 6,3 milyar dolar yardım yapan ABD’nin ardından en çok insani yardım yapan ikinci ülke olduk.

Mili gelirimizin yüzde 0,75’ini insani yardıma ayırarak, bir kez daha, “Dünya’nın En Cömert Ülkesi” olduk. 2013, 2014 ve 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre de, üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü; geçen yıl ise ikinci ülke olduk.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar dolar insani yardım, geçen yıl dünyada yapılan yardımın %22’sini oluşturdu.

Uluslararası alanda işbirlikleri

2014’te, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Donör Destek Grubu’nun bir üyesi olarak, dünyada insani yardım stratejisinin yönlendirilmesinde söz sahibi olduk.

2015’te ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nın bir üyesi olduk.

2017’de Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (EFDRR)  Başkanlığını iki yıllığına devraldık.

22-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI SEE) 35. Bölgesel toplantısında ülkemiz 2018 yılı dönem Başkanlığı görevini devraldı.            

İnsani yardım alanında vites yükseltmemiz tarihteki ilk Dünya İnsani Zirvesi’nin 2016’da İstanbul’da düzenlenmesini sağladı.

Ülkemiz 2018 yılında Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı Danışma Kurulu Başkanlığını devralacak.

nufushareket

NÜFUS HAREKETLERİ

Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemiz, AFAD koordinasyonunda, savaştan kaçan 3 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya yeni bir hayat sundu. Tüm Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmeti imkanı sunuldu. Kayıp bir neslin oluşmaması için Suriyeli çocuklar okula kazandırıldı.

2011 yılından itibaren ülkemize giriş yapan Suriyeli sığınmacılar için AFAD’ın kurduğu 21 barınma merkezinde Suriyelilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılandı. 2018 yılı mart ayı itibariyle Geçici Barınma Merkezleri Bakanlar Kurulu kararıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Afetlerde ve acil durumlarda sağlanan geçici barınma hizmetlerinde yeni bir standart oluşturan AFKEN, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından En İyi Kamu Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.