İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Atomun Yapısı ve İzotoplar

Atom Çekirdeği ve Elektron Bulutu
 

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/images/elektron_enerji_duzeyleri.jpg

Elektronların Enerji Düzeyleri
  • Atom, bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır.
  • Atom, temel olarak bir çekirdek ve onun etrafında bulunan elektron bulutundan oluşur.
  • Atom çekirdeği, elektrondan kütlece büyük iki temel parçacıktan; proton ve nötrondan oluşmaktadır.
  • Protonun elektrik yükü +1’dir, nötron ise yüksüz bir parçacıktır. O halde atom çekirdeği pozitif elektrik yüküne sahiptir. Elektron ise eksi bir (-1) elektrik yüküne sahiptir.
  • Çekirdeki etrafındaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşitse atom yüksüzdür. Elektron sayısı proton sayısından farklı ise elektron yüküne sahip olur ve ‘iyon’ (iyonlaşmış atom) adını alır.
  • Proton sayısı bir atomun kimyasal özelliklerini belirler ve bilinen elementler, proton sayılarına göre sıralanır.
  • Proton sayıları aynı ancak nötron sayıları farklı atomlara o elementin izotopları denir.
  • İzotoplar kimyasal olarak aynı özelliklere sahiptir ancak bazı fiziksel özellikleri (örneğin kütleleri) farklıdır. [1]

 

 

İzotop Atomlar