İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Atomun Yapısı ve İzotoplar

Atom Çekirdeği ve Elektron Bulutu

Atom Çekirdeği ve Elektron Bulutu
 

Elektronların Enerji Düzeyleri

Elektronların Enerji Düzeyleri
  • Atom, bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır.
  • Atom, temel olarak bir çekirdek ve onun etrafında bulunan elektron bulutundan oluşur.
  • Atom çekirdeği, elektrondan kütlece büyük iki temel parçacıktan; proton ve nötrondan oluşmaktadır.
  • Protonun elektrik yükü +1’dir, nötron ise yüksüz bir parçacıktır. O halde atom çekirdeği pozitif elektrik yüküne sahiptir. Elektron ise eksi bir (-1) elektrik yüküne sahiptir.
  • Çekirdeki etrafındaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşitse atom yüksüzdür. Elektron sayısı proton sayısından farklı ise elektron yüküne sahip olur ve ‘iyon’ (iyonlaşmış atom) adını alır.
  • Proton sayısı bir atomun kimyasal özelliklerini belirler ve bilinen elementler, proton sayılarına göre sıralanır.
  • Proton sayıları aynı ancak nötron sayıları farklı atomlara o elementin izotopları denir.
  • İzotoplar kimyasal olarak aynı özelliklere sahiptir ancak bazı fiziksel özellikleri (örneğin kütleleri) farklıdır. [1]

 

 

İzotop Atomlar
İzotop Atomlar