İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Radyasyon Uyarı İşaretleri

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/images/taek2.jpg

Radyasyon Uygulamaları Yapılan Alanların Uyarı İşaretleri

Yukarıdaki işaretler radyasyon uygulamalarının yapıldığı alanlarla ilgilidir.

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/radyasyon_uyar%C4%B1_i%C5%9Faretleri2.jpg

 Radyoaktif Atıklarla İlgili Uyarı İşaretleri

Yukarıdaki işaretler radyoaktif atıklarla ilgilidir.

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/radyasyon_uyar%C4%B1_i%C5%9Faretleri3.jpg

Radyoaktif Maddelerin Taşınması ile İlgili Uyarı İşaretleri

Yukarıdaki işaretler radyoaktif maddelerin taşınması ile ilgilidir.

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/images/taek.jpg

Radyoaktif Madde Etiketleri

Yukarıdaki işaretler, radyoaktif madde etiketleridir.

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/radyasyon_uyar%C4%B1_i%C5%9Faretleri5.jpg

İyonlaştırıcı Radyasyon (Solda) ve Tehlikeli Kaynak (Sağda) İşaretleri

 

Yukarıdaki işaretlerden soldaki, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (International Organization for Standardization- ISO)'nın belirlediği iyonlaştırıcı radyasyon işaretidir. Sağdaki şekil ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın belirlediği tehlikeli kaynak işaretidir.

Yukarıdaki işaretler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)'nun resmi web sitesinden alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.