İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Radyasyon Uyarı İşaretleri

Radyasyon Uygulamaları Yapılan Alanların Uyarı İşaretleri

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/images/taek2.jpg

 

Radyoaktif Atıklarla İlgili Uyarı İşaretleri

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/radyasyon_uyar%C4%B1_i%C5%9Faretleri2.jpg

 

 Radyoaktif Maddelerin Taşınması ile İlgili Uyarı İşaretleri

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/radyasyon_uyar%C4%B1_i%C5%9Faretleri3.jpg

 

Radyoaktif Madde Etiketleri

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/images/taek.jpg

 

İyonlaştırıcı Radyasyon (Solda) ve Tehlikeli Kaynak (Sağda) İşaretleri

https://kbrn.afad.gov.tr/contents/images/radyasyon_uyar%C4%B1_i%C5%9Faretleri5.jpg

Yukarıdaki işaretlerden soldaki, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (International Organization for Standardization- ISO)'nın belirlediği iyonlaştırıcı radyasyon işaretidir. Sağdaki şekil ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın belirlediği tehlikeli kaynak işaretidir.

Yukarıdaki işaretler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)'nun resmi web sitesinden alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Radyasyon Uyarı İşaretlerine İlişkin Kılavuz Linkine Gidin.