İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Nükleer Savaş, Riskler Etkiler ve Sonuçlar

Genetik Riskler

Nükleer bir savaş zararlı mutasyonlara ve diğer genetik bozukluklara yol açacaktır. Bu durum, savaştan yüz yıllar sonra bile milyonlarca insanı etkilemeye devam edecektir. Nükleer savaşın yarattığı genetik bozukluklar insan gen havuzunun kalitesini düşürecektir.

Çevresel Sonuçlar

Nükleer Bir Savaşın Sonucunun Ne Kadar Yıkıcı Olabileceğinin Görseli
Nükleer bir savaşın etkileri son derece yıkıcı olabilir.

Ekolojik sistemler tahmin etmesi zor, karışık ve bağımsız sistemlerdir. Bu sebeple nükleer bir savaşın çevre üzerindeki etkileri üzerine yapılan tahminler belirsizlikler ve uyuşmazlıklar içermektedir. Tahmin edilemeyecek sonuçların barındırılmasından dolayı çıkarım ve varsayımlar yapılabilir.

Nükleer bir savaşın ardından daha az insan, daha az endüstriyel ve ticari aktivite olacaktır. Milyarlarca insanın ölümü ve endüstriyel altyapının yok edilmesi, şüphelenilen küresel ısınma hızını düşürebilir. İnsanların sebep olduğu çevresel tehdit azalacaktır. Radyoaktif serpinti toprak ve suların kirlenmesine sebep olacaktır. Bu durum insan yaşamının kalitesini önemli oranda düşürecektir. Nükleer patlamalar, önemli ölçüde toz ve dumanın oluşmasına sebep olacaktır. Atmosferin üst kısımlarına çıkabilecek toz ve duman gezegenin üstünde bir örtü gibi durarak  gezegenin soğumasına sebep olacaktır. Oluşacak “Nükleer Kış” dondurucu sıcaklıklara, geçici iklim değişikliklerine, bitkilerin fotosentez verimlerinin düşmesine, ekosistemin zarar görmesine, birçok türün yok olmasına ve milyonlarca insanın açlık ve soğuk yüzünden ölmesine sebep olabilir. Ancak iklim koşullarının birkaç yıl içinde normale dönmesi beklenmektedir.

Nükleer patlamalar sırasında açığa çıkan ısı, havada büyük miktarlarda nitrojen oksit oluşmasına sebep olacaktır. Bu durum, ozon tabakasının önemli miktarlarda eksilmesine sebep olur. Nükleer savaştan sonra oluşan toz ve duman, artan morötesi radyasyonun dünyaya ulaşmasını engeller. Ancak ozon tabakası en düşük seviyesine, toz ve dumanın tekrar dünyaya düşmesinden çok sonra, 6-24 ay sonra inecektir. Bu sebeple dünyadaki nükleer savaştan kurtulan insanlar yüksek miktarda morötesi radyasyonuna maruz kalacaktır. Ozon tabakası seviyeleri muhtemelen savaştan sonraki ilk 5 yıl içinde %90 oranında kendini yenileyecektir.

Nükleer savaş sonrası değişen koşullar sonrası, dünyada bulunan türlerin yarısının nesli tükenebilir. Bazı zararlı böceklerin popülasyonu kalıcı olarak artabilir ve bu durum doğal yaşamın yeniden şekillenmesine sebep olabilir.

Ekonomik Sonuçlar

Nükleer savaş sonrası işçilerin ve vasıflı çalışanların sayısı ölüm ve hastalıklar sebebiyle azalacaktır. Petrol rafinerileri, güç santralleri, gıda üretim tesisleri, diğer endüstriyel ve ticari tesisler savaş sırasında yok olacaktır. Radyoaktif serpinti sebebiyle yeniden inşaat mümkün olmayacak nükleer savaştan kurtulanlar ilk birkaç ay yer altında ya da sığınaklarda kalmak zorunda kalacaklardır. Traktörler için yakıt, gübre, tarım ilaçları ve tarlalarda çalışacak insanlar olmadan tarım yapmak zor olacaktır. Hammaddelerin fabrikalara ve ürünlerin tüketicilere nakliyesi olmadan ulusal ekonomi çökecektir. Ekonominin uzun dönem sonuçlarını tahmin etmek imkansızdır. Ekonomik sistem 20-50 yıl içinde savaş öncesi duruma da dönebilir, asla düzelmeyip eski çağlardaki sisteme de dönebilir. 

Uluslararası Sonuçlar

Nükleer savaş sonrası dünyadaki tüm ulusal devletler yıkılabilir ya da nükleer savaşta yer almış devletler sonunda uluslararası alandaki konumlarını yeniden kazanabilirler. 

İnsan Sağlığı

Şimdiki zamanda yaşayan insanlar ile geçmişte yaşamış olan insanlar arasında sağlık kalitesi açısından büyük farklılıklar vardır. Daha iyi ilaçların ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, hem insan ömrünü uzatmış hem de hastalıklardan dolayı gerçekleşen ölüm sayısını azaltmıştır. Nükleer bir savaştan sonra insanoğlunun sahip olduğu bilgi birikimi aynı kalacaktır. Ancak altyapının zarar görmesi, radyasyona maruz kalmış, açlık çeken, psikolojik ve fiziksel olarak hasar görmüş insanların alabilecekleri sağlık hizmeti, geçmişte yaşayan insanlar kadar olacaktır. Salgın hastalıkların yayılma ihtimali fazladır. Hayatta kalması medikal desteğe bağlı olan insanlar muhtemelen kısa bir süre içinde hayatlarını kaybedeceklerdir. 

Sosyal Sonuçlar

Nükleer bir savaş muhtemelen radikal sosyal değişikliklere sebep olacaktır. Bu değişikliklerin ne yöne doğru olduğunu söylemek imkansız olsa da bir tahmin yapılabilir. İnsan olmak ile, insanların akılcı olması ile, insanların hayvanlardan üstün olması ile duyulan gurur azalabilir. Bilim adamları ve politikacılar linç edilebilir. Kitaplar yakılabilir. Makineler yasaklanabilir ya da müzelere kaldırılabilir. Diğer bir yandan savaş sona erebilir ve insancıllık yükselebilir. Oluşan yıkım insanların kenetlenmesine sebep olabilir.

Düzenli sosyal sistemler parçalara ayrılabilir ve küçük kabile grupları oluşabilir. En ironik ihtimal ise serbest olan dünyanın küllerinden yeni totaliter rejimler yükselmesidir. Yeni dünyada özgürlüğü savunan birkaç insan kalabilir. Sonuç olarak otoriter sistemler daha serbest hale gelebilir.