İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Paydaşlar

Sorumlu Kuruluşlar

Afad1 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Kultur Kültür ve Turizm Bakanlığı
cevre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
saglik Sağlık Bakanlığı
Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
MilliEgitim Milli Eğitim Bakanlığı
Hazine Hazine Müsteşarlığı
Yok Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı
Harita Harita Genel Komutanlığı
Kalkinma Kalkınma Bakanlığı
Icisleri İçişleri Bakanlığı
Ulastirma Ulaştırma Bakanlığı
Kandilli Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

 

İlgili Kuruluşlar

 • Valilikler
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
 • Türk Kızılayı
 • Özel Sektör
 • Medya
 • Kalkınma Ajansları
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.
 • Türk Belediyeler Birliği
 • Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği
 • Türkiye Deprem Vakfı
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 • Meslek Odaları
 • Türksat A.Ş.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 • Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Üniversiteler