İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Sekretarya

UDSEP-2023 İDK ile sorumlu kuruluşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve iletişimin sağlanması bir sekretarya marifetiyle gerçekleştirilmekte olup, bu görevi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı yürütmektedir. UDSEP Sekretaryasının görevleri şunlardır;

  • İDK toplantılarının hazırlıklarını yapmak ve toplantılara katılmak,
  • UDSEP-2023’ün etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesine yönelik olarak gereken çalışmalar yapmak,
  • İDK'nın sekretarya hizmetlerini yürütmek, toplantı kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, yıllık izleme raporlarını hazırlamak ve arşivlemek,
  • UDSEP-2023 kapsamında Sorumlu Kuruluşlardan gelecek 6 aylık değerlendirme raporlarını İDK'na sunmak ve Kurul gündemine getirmek,
  • UDSEP-2023'ü yurt içinde ve dışında tanıtmak, UDSEP-2023 kapsamına giren konularda yurt içi ve dışında çalışma ve toplantılara katılmak.

UDSEP-2023 ile ilgili duyurular ve bilgilendirmeler UDSEP-2023 web sayfasında yapılır. Bu web sayfası AFAD olanakları kullanılarak Kurul sekretaryası tarafından hazırlanır, işletilir ve sürekli güncel tutulur. Sekretarya hizmetleri AFAD Deprem Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.