İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Görevler

5902 Sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kanunun 12. Maddesinde tanımlanan görevleri;

  • Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi
  • Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi,
  • Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımı,
  • Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
  • Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

27 Şubat 2014 yılında hazırlanan 6525 sayılı kanunun 34. maddesiyle

“Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur.”

hükmü eklenmiştir.

Toplam 56 personeliyle çalışmalarına devam eden Deprem Dairesi Başkanlığına Dr. Murat NURLU başkanlık etmektedir.