İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girecektir. Proje, Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da  destek verilmiştir. Ayrıca "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girecektir.

     1945 Yılından 2018 Yılına Kadar Yapılmış Deprem Tehlike Haritalarımız

                                                                                                2018

                             2018 Yılındaki Deprem Tehlike Haritasının Özelliklerini Gösteren Şema       

         

İlgili Kurum Logolarının Şeması

Deprem Bölgeleri Haritası

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

İnteraktif haritaya buradan ulaşın  (https://tdth.afad.gov.tr/)