İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

KBRN Kapasite Geliştirme Projesi

Ülke genelinde meydana gelebilecek ve sivil halkı etkileyebilecek bir KBRN olayına etkin bir şekilde müdahale edilmesi ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için KBRN müdahale kapasitemizin üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Proje 3 alt projeden oluşmaktadır;

 • KBRN Olay Yönetim Modeli Geliştirme Projesi
 • AFAD Elektronik Sensör Tabanlı Hava İzleme Ve Erken Uyarı Ağı Projesi
 • KBRN Eğitim Modülü Projesi
 1. KBRN Olay Yönetim Modeli Geliştirme Projesi:

Projenin alt amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal KBRN Yönetim Modelinin Geliştirilmesi
 • KBRN Eğitim İçeriklerinin Hazırlanması
 • Mevzuatsal Düzenlemelerin Yapılması

Bu proje kapsamında aşağıdaki çıktılara ulaşılması hedeflenmektedir:

 • Hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik standart operasyon prosedürleri
 • KBRN alanında yürütülecek faaliyetlerde görev ve sorumlulukları olan kamu kurum ve kuruluş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının görev alanlarına yönelik uluslararası standartlara uygun KBRN eğitim içerikleri ve nitelikli KBRN eğitmenleri
 • KBRN olay yönetimine ilişkin izleme ve değerlendirme mekanizması
 • KBRN araç, gereç, malzeme ve ekipman standartları
 1. AFAD Elektronik Sensör Tabanlı Hava İzleme Ve Erken Uyarı Ağı Projesi

Projenin amacı; ülkemizde endüstriyel üretim tesislerinin ve kritik bölgelerin (Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Resmi Kurumlar vb.) bulunduğu bölgelerde herhangi bir KBRN yayılımı olduğunda, etkilenmesi muhtemel kitlelere yönelik müdahale faaliyetlerinin hızla yürütülmesidir.

Proje ile, endüstri, sanayi bölgeleri veya kritik bölgelerde oluşabilecek KBRN tehditlerini mobil ve sahaya uygulanan elektronik sensör sistemleri ile 7/24 gerçek zamanlı olarak izleyebilmek için bir sensör ağının ve komuta kontrol merkezinin oluşturulması hedeflenmektedir.

 1. KBRN Eğitim Modülü Projesi

 Projenin amacı; KBRN konusunda ülke kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim olanaklarının zenginleştirilmesidir. Bu proje ile;

 • KBRN olaylarına yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme prosedürleri ve adımlarının sanal ortamda uygulanması,
 • Personelin bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • KBRN faaliyetlerinde görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ilgili personeline uygulamaya ilişkin temel yeteneklerin kazandırılması hedeflenmektedir.