İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

AB - IPA Kurumsal Kapasite

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

cid:image001.png@01D3106B.302766B0

 

 

 

 

 

 

 

Proje AFAD’ın ilk AB projesi olup Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında fon kazanmıştır.

image 8addd9e25e46

Projenin Amacı ve Hedefi
 • AFAD’ın (merkez ve yerel seviyede) ve ilgili diğer kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 • Türkiye afet ve acil durum yönetimi sisteminin iyileştirilmesi,
 • Kamu-özel ve sivil toplum dâhil her türde paydaşlar arasındaki işbirliğinin arttırılmasıdır.
Projenin Kaynağı ve Bütçesi

Proje Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında fonlanmıştır. Proje bütçesi yaklaşık 3 milyon avro olup bütçenin %90’ı AB kaynağı , %10’u Ulusal Bütçeden karşılanmaktadır.

Projenin Başkanlık Faaliyetleri ile İlişkisi

Program kapsamında sunulan projeler Başkanlık 2013-2017 Stratejik Planı’na göre ilgili amaç ve hedefler:

Amaç 5: Uluslararası Alanda Öncü Kuruluş Olmak

Hedef 5.2 AFAD’ın Uluslararası Alandaki Kurumsal Varlığını Güçlendirecek İşbirliği Faaliyetlerini Her Yıl En Az %20 Artırmak’tır.

Performans Hedefi 21: AFAD’ın uluslararası alandaki kurumsal varlığını güçlendirecek işbirliği faaliyetleri artırılacaktır.

Proje Faaliyetleri
 • İhtiyaç analizi,
 • Boşluk analizi,
 • 5 çalışma ziyareti,
 • Kapasite geliştirme ve eğitim politikası planları,
 • AB Sivil Koruma Mekanizmasına uyum faaliyetleri,
 • 36 eğitim,
 • Afet yönetimi alanında kılavuzlar hazırlama,
 • 5 çalıştay,
 • İç kontrol çalışmaları,
 • Afet yönetimi standartları oluşturma,
 • İlgili paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi gibi faaliyetler bulunmaktadır.
Mevcut Durum

Proje kapsamında kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu analiz neticesinde projenin diğer faaliyetlerinin ve verilecek eğitimlerin temeli oluşturulmuştur. Mevcut durumda merkez ve taşra teşkilatı için çeşitli alanlarda farklı hedef kitlelere göre planlanmış eğitimler, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri devam etmektedir. Afet yönetimine ilişkin standart ve kılavuz hazırlıklarına ilişkin çalışmalar ilgili birimlerin de desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı Bilgileri Görün: https://team-up.afad.gov.tr