İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Risk Yönetim Sistemi Oluşturma Projesi

AFAD’ın stratejik amaç ve hedeflerine ulaşması yolunda tüm süreçlerin kontrolünü elinde bulundurabilmek için iç kontrol sistemi doğrultusunda kurumsal risk yönetim sistemini kuruyoruz.

AFAD Kurumsal Risk Yönetimi Şeması

AFAD “afetlere dirençli toplum oluşturmak” misyonuyla risk odaklı afet yönetimini hedeflemektedir. Afet ve acil durumların risk odaklı yönetiminde etkin olabilmek için öncelikle AFAD’ın risk odaklı yönetiminde etkin olmak gerekmektedir. Bu açıdan kurum süreçlerine hâkim olmak, süreçlerdeki riskleri tanımlamak, risklere uygun kontrol mekanizmaları geliştirerek AFAD’ın stratejik amaç ve hedefleri önündeki engelleri bertaraf etmek önem taşımaktadır. Bu kapsamda Başkanlığımız süreçlerini ve süreçlerinin risklerini yönetmek için kurumsal risk yönetimi sistemi kurma projesi çalışmaları başlatılmıştır.

Proje 2 ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;

  • Danışmanlık ve Eğitim
  • Yazılım
1-Danışmanlık ve Eğitim

 

 image 036ab5493bf7

Başkanlığımız süreçleri ve süreç risklerinin belirlenmesi ile bu risklere uygun kontrollerin oluşturulması konularında Başkanlık personellerine eğitim verilmektedir. Söz konusu eğitimler sonucunda yaşayan bir sistem olan iç kontrolün kurum personeli eliyle sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 2-Yazılım

Başkanlığımız süreçlerinin ve süreç risklerinin yönetilmesi konularında yapılan çalışmalara ivme kazandırabilmek, kalıcılığını sağlayabilmek ve değişen ve gelişen koşullara kolay uyum sağlayabilmek amacıyla Başkanlığımıza ait ve kullanışlı bir sistem gerekliliği de göz önüne alınarak açık kaynak koduyla tamamen yerli olan bir yazılım temini yapılmıştır. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Başkanlığımız süreç ve risklerinin takibi sistem üzerinden yapılacaktır.

Ana Unsurlardan Yazılım