İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

ERASMUS +

Erasmus

Programın Amacı ve Hedefi

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan, eğitim, gençlik alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.

Mevcut durumda 2014-2020 döneminde olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerinden bağımsız yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması hedeflenmektedir.

Programın Kaynağı ve Bütçesi

Erasmus+ Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Erasmus+ Programının 2014-2020 Toplam Bütçesi: 14,7 milyar avrodur.

Program Süresi

Program kapsamında her yıl çağrıya çıkılmaktadır.

Programın Başkanlık Faaliyetleri ile İlişkisi

Program kapsamında sunulan projeler Başkanlık 2013-2017 Stratejik Planı’na göre ilgili amaç ve hedefler:

Amaç 5: Uluslararası Alanda Öncü Kuruluş Olmak

Hedef 5.2 AFAD’ın Uluslararası Alandaki Kurumsal Varlığını Güçlendirecek İşbirliği Faaliyetlerini Her Yıl En Az %20 Artırmak’tır.

Mevcut Durum

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile AFAD taşra teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut durumda Karabük, Eskişehir, Aksaray ve Niğde İl Müdürlükleri tarafından Erasmus+ projeleri yürütülmektedir. 2018 yılı çağrısı kapsamında yeni proje önerileri sunulması beklenmektedir.