İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi

Projenin Türü:

Zarar azaltma

Proje Yürütücü Daire-Grup Başkanlığı:

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı - Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi

Projenin Adı:

Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi

Çalışma Alanı:

Tüm afetler

Projenin Amacı:

"Bireyden başlayarak toplum tüm kesimlerine afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, farkındalık yaratmak,   yaşadıkları mekânda alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, bireylerin afet eğitimi alabileceği mekânları yaygınlaştırmak ve kolay ulaşabilecekleri altyapıları kurmak, ülke genelinde çeşitli kanallarla verilen afet eğitimlerini standart hale getirmek, uluslararası organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan da yararlanmak ve yeterli bilgi, tecrübeye sahip akredite olmuş eğitim yolları oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

Projenin Gerekçesi:

Afet riskleri karşısındaki hazırlıkların ve afetlerdeki doğru davranış şekilleri konusunda toplumsal düzeyde yapabilirlik/yeterlilik bilincinin tüm toplumca öğrenilerek afet risklerinin azaltılmasını sağlamak

 

Projenin Süresi:

2013 - 2017

Projenin Güncel Durumu:

  • Afete Hazır Aile Projesi kapsamında; Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi almış kişi sayısı 1.211.005’dir.
  • Afete Hazır Okul Projesi kapsamında ülke genelinde eğitmen eğitimi alan öğretmen sayısı 3.598; ; Deprem Simülasyon Merkezinde 143.917 öğrenci; ülke genelinde yapılan eğitimlerde ise 100.684 öğretmen ve 3.592.471 öğrenci eğitim almıştır.
  • Afete Hazır İşyeri Projesi kapsamında 368 Sanayi Kuruluşu çalışanı eğitim almıştır.
  • Afet Hazır Gönüllü Gençler Projesi kapsamında; 660 üniversite öğrencisine eğitim verilmiştir.

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında ülke genelinde toplamda 5.052.703 kişiye eğitim verilmiştir.