İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Hakkında

Deprem Danışma Kurulu (DDK), 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş olup, kurumun teşkilat yapısı ve görevleri bu kanunda belirtilmiştir.

Kurulun başlıca görevleri;
1-Depreme ilişkin konularda Başkanlığa danışmanlık yapmak, Başkanlığın uygun gördüğü konularda plan ve politikalar üreterek uygulamaya yardımcı olmak,
2-Deprem zararlarının azaltılması ve deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında görüş bildirmektir.
3-Kurul tarafından gereksinim duyulması durumunda, belirli konuda faaliyet göstermek üzere çalışma komisyonları kurar. Aynı anda birden fazla çalışma komisyonu kurulabilir. Bu komisyonlara gerektiğinde Kurul dışından uzmanlar çağrılabilir.

Deprem Danışma Kurulu;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı Temsilcisi,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı,
Deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye
Başkan tarafından belirlenecek akredite olmuş ilgili sivil toplum kuruluşlarından oluşan üç üyeden oluşur.