İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

TUSAK

Tanım ve Amaç

TUSAK, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu’nun kısaltılmış ismi olup Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)’nin bir alt komisyonudur.

1968 yılında Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine (IUGG) paralel olarak kurulan Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 alt komisyondan biri olan TUSAK, Türkiye’deki sismoloji ve arziçi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, araştırma ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesini ve Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini amaçlamaktadır.

TUSAK Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 5902 sayılı Kanununa dayanarak, daha önceden Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Komisyonlarından Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) yürütücülük görevi 17.12.2009 tarihinden bu yana Başkanlığımızca yerine getirilmektedir.