İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Projeler

2010 ve 2011 Yılları için Ödenek Tahsis Edilen Projeler
Sıra No Program Yürütücüsü Adı Süresi Toplam Bütçesi 2010 Yılı Bütçesi 2011 Yılı Bütçesi
1 UDP Prof.Dr.M.Namık ÇAĞATAY Marmara Denizi Çökel Karotlarında
Eski Deprem Kayıtlarının Analizi ve
Yaşlandırması
2 Yıl 150.700 109.300 41.400
2 UDP Prof.Dr.Gürol SEYİTOĞLU Ankara Çevresindeki Aktif Fayların
Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle
İncelenmesi
2 Yıl
2 Ay
170.298 151.108 19.190
3 UDP Prof.Dr.Levent GÜLEN Sapanca Gölünün Ayrıntılı
Batimetrisi, Genç Çökel İstifi, Aktif
Yapısal Unsurları Vasıtasıyla Yakın
Bölgesinin Sismojenik Davranışının
İncelenmesi
2 Yıl 132.298 69.000 63.298
4 TUMEHAP Dr.Hüseyin TOROS İstanbul-Kağıthane Pilot
Bölgesinde Uçucu Organik
Bileşenlerinin (VOC) Araştırılması
1Yıl
6 Ay
143.600 143.600 ....
5 TUMEHAP Doç.Dr. Zuhal AKYÜREK Kızılırmak Havzasında Ölçümü
Yapılmayan Akarsu Kollarında
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı
İstatistiksel Akım Tahmini
Modellerinin Geliştirilmesi ve Havza
Yönetim Planının Oluşturulması
2 Yıl 353.931 .... 235.931
     Toplam 473.008 359.819