İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

 • AFAD’ın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde planlanması ve yürütülmesi,
 • Görsel ve yazılı arşiv oluşturulması ve ilgili yerlerle paylaşılması,
 • Medya kurum ve kuruluşlarının Başkanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge ve röportaj taleplerinin karşılanması,
 • AFAD bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tören, sergi, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetlere fotoğraf çekimi ve video kayıt gibi konularda destek verilerek bu materyallerin arşivlenmesinin sağlanması,
 • İlgili fuar, sergi, seminer gibi organizasyonlara katılım sağlanması,
 • AFAD’ın düzenlediği etkinliklerin haber amacıyla takibi ve kurumsal web sitesi aracılığı ile duyurulması ve basın mensuplarına ulaştırılması,
 • Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin olay ve konularda kamuoyuna gerekli duyuruların yapılması,
 • Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili diğer birimlerle koordineli olarak çalışılması,
 • AFAD’ı ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla kitap, bülten, broşür, dergi, film, belgesel gibi kurumsal süreli ve süresiz yayınların hazırlanması ve dağıtılması,
 • AFAD internet sitesinin içeriğinin düzenlenmesi,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirerek, ilgili birimlere havalesinin yapılması, başvuruların etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması