İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Çalışmaları Başladı

Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Çalışmaları için Toplantı 1AFAD Başkanlığınca oluşturulan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” i güncelleme komisyonu ilk toplantısını 9-10 Kasım 2012 tarihinde AFADEM tesislerinde yaptı. Toplantıya Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat NURLU başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Özgür AVŞAR, Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU, Prof. Dr. Hasan BODUROĞLU, Prof. Dr. Zekai CELEP, Prof. Dr. Mustafa ERDİK, Atila ERENLER, Prof. Dr. Ufuk ERGUN, Prof. Dr. Polat GÜLKAN, Prof. Dr. Alper İLKİ, Dr. Nazan KILIÇ, T. Selçuk KÖKSAL, Prof. Dr. Erkan ÖZER, Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU ve Prof. Dr. Ahmet YAKUT katılmışlardır.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında B.1.5 stratejisi bölümünün B.1.5.1 eylemi kapsamında çalışmalara başlanan komisyon toplantısında mevcut deprem yönetmeliğinin güncelleştirilmesi çalışmalarına neden ihtiyaç duyulduğu, ülkemiz dışındaki benzer yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanmasındaki gelişmeler, güncelleme çalışmaları kapsamında yönetmeliğe yeni eklenmesi düşünülen bölümler hakkında genel bilgiler tartışılmış olup alt komisyonlar oluşturulmuştur. Yeni “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”te sismik izalatörün yer aldığı pasif yapısal kontrol, yüksek katlı binalar, ahşap binalar, basit binalar için alternatif kurallar bölümleri yeni bölüm olarak yer alacaktır.

Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Çalışmaları için Toplantı 2Deprem yönetmeliğinin güncellenmesi komisyonunda alınan diğer bir önemli karar ise artık yönetmeliğin Avrupa Birliğinin yayınladığı Eurocode-8 standartları gözetilerek hazırlanacak olmasıdır. Güncelleme çalışmalarında Eurocode-8 standartları detaylı bir şekilde incelenerek hazırlanacak yönetmeliğe uygun standartlar alınarak Avrupa Birliğinin normları da sağlanmış olacaktır.

Oluşturulan alt komisyonlar da görev alacak üniversite, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri belirlenmiş olup sanal ortamda çalışmalar başlatılacak, belli dönemlerde komisyon ve alt komisyon üyelerinin bir araya geleceği çalıştaylar düzenleyecektir. Her sene yapılan değişikliklerin ele alınacağı ve sektörün ihtiyaçlarının belirleneceği geniş kapsamlı toplantılar da planlanmıştır.

Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Çalışmaları için Toplantı 3AFAD Başkanlığı AFADEM tesislerinde iki gün süren yönetmelik komisyonunun ilk toplantısı sonucunda Ocak ayı içerisinde alt komisyonlarla birlikte yapılan çalışmaları gözden geçirmek üzere tekrar toplanılmasına karar verilmiştir.