İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Görevleri

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesinin görevleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.
 • Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.
 • Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.
 • Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.
 • Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.
 • Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.
 • Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve denetlemek.
 • Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Afet ve acil durumlara ilişkin; yönetim stratejilerini belirlemek.
 • Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.
 • Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
 • Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.
 • Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.