İçeriğe Atla Menüye Atla

Müdahale Dairesi Başkanlığı

Hakkında

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Dairesinin görevleri aşağıda sıralanmaktadır.

a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.
b) Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve yönetilmesini sağlamak.
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.
f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek.
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak. h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.