İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (TAYSB)

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (TAYSB) hazırlanma sürecinde %80 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

Afet yönetimi sistemimizin çatı belgesi olarak ülkemizin vizyonunu ortaya koyan Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (TAYSB), mevcut ve yeni tüm afet risklerini, her türlü afet ve acil durum ile afet yönetiminin tüm süreçlerini kapsamaktadır. TAYSB ile, etkili bir afet yönetimi için sistematik bütünlük, verimli kaynak kullanımı ve sorumluluk paylaşımını esas alan bir model sunulmaktadır. Belgede, tüm kamu kurum ve kuruluşları, akademik kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK), medya, aile ve bireye kadar uzanan tüm toplum ile uluslararası kuruluşlar afet yönetiminin paydaşları olarak ele alınmaktadır.

Belgenin hazırlık süreci; 2017 yılında Kurum Başkanımızla beraber yapılan çalışmalarla hız kazanmıştır. Söz konusu çalışmalar tamamlanmakta olup, belgenin son hali dış paydaş görüşüne gönderilecek, gelen görüşlere göre belge tamamlanıp onay süreci başlatılacaktır. Ayrıca belge ile ilgili olarak, Aralık 2017’de yapılan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda, TAYSB’in tamamlanıp yürürlüğe girmesi yönünde karar alınmıştır. 

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (TAYSB)