İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP)

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) 2017 yılında %50 oranında tamamlanmış olup 2018 yılında bitirilecektir.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planında, ülkemizin afetselliğine göre önceliklendirilen afet türleri için afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağının açıklaması yer alacaktır. TARAP’ın uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacaktır. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış olacak, afetten kaynaklı kayıplar minimize edilecektir.

Temel hedef, toplumun, yerleşimlerin, alt-üst yapı yatırımlarının ve tüm varlıkların meydana gelebilecek doğal ve teknolojik afetlere maruz kalmasını ortadan kaldırmak ve/veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi ve böylece dirençli toplum ve güvenli yaşam alanlarına ulaşılmasıdır.

TARAP, 2017 Yılı Programında 419. tedbir olarak yer almaktadır. TARAP’ın bütünleşik afet risk yönetimindeki en önemli rolü;

  • Afet risk azaltma konusunda mükerrer yatırımların önüne geçmek,
  • Toplumun afetlere daha dirençli hale gelmesini sağlamak,
  • Olası bir afet ve acil durumda yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçmektir.

2017’de TARAP hazırlık süreci kapsamında;

  • TODAİE ile protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile TARAP belgesinin strateji-hedef-eylemleri ve sorumlularını içerecek şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 1000’e yakın katılımcı ile 12 farklı afet türünün tartışıldığı 5 çalıştay düzenlenmiştir. 2017 yılı boyunca TODAİE ile belgenin hazırlık çalışmaları devam etmiştir.
  • 11.12.2017 tarihinde sonuç rapor AFAD’a teslim edilmiştir.

2018 yılında belge tamamlanacak olup, belgenin genel çerçevesi çizilerek belirlenen afet türleri için detay çalışmalar hız kazanacaktır.